Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pogled

Vrednote – kot razvojna infrastruktura

Pogovor s Francetom Bučarjem

Uspeh št. 4

Ali ocenjujete nas Slovence kot inovativne ljudi? Smo dovolj pogumen in domiseln narod?

Na to vprašanje je treba gledati najprej skozi našo zgodovino. Slovenci so bili vedno zelo pridni, zelo delovni. Toda delali so za druge, ne zase. To se nam še danes pozna, ko imamo svojo državo, pa ne vemo, kaj z njo. Lastna država nam je še vedno kot neki tujek; dojemamo jo kot privid, ne kot realnost v tej sedanjosti. Poleg tega smo bili skozi zgodovino vedno deležni konzervativne vzgoje, ki se je podala podrejenemu človeku, kar nam je tudi precej škodilo. Zapoved je bila: Drži se ustaljenih poti, ne segaj daleč, bodi to, kar si … Žal – generalno gledano – naše okolje še vedno ni dovolj spodbudno za inovativnost, za smele posege.

Predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU Marina Lukšič Hacin pravi, da so se v naši zgodovini izseljevali predvsem pronicljivi, inovativni in pogumni ljudje. Vnovič smo ne dolgo nazaj začeli govoriti o begu možganov – odhajajo torej naši najbolj razvojno naravnani ljudje?

Poudariti je treba, da za uresničitev svojih idej, vizij, inovacij … človek potrebuje pravo, spodbudno okolje. Glede izseljeništva bi vendarle dodal, da so se izseljevali predvsem zaradi revščine, verjetno pa drži, da so se v svet podali bolj pogumni, bolj pronicljivi. Danes se dogaja, da hoče večina mladih delati v tujini – brez tehtnega premisleka, brez vedenja, poznavanja pogojev in brez vsakega pomisleka si želijo v svet. Spodbujanje pretoka delovne sile v EU sprejemajo brez vsakega vnaprejšnjega vprašanja. Sicer pa ne le pri mladih, nikjer ni zaznati evro skepticizma – vnaprej je vse iz EU sprejeto kot dobro. Kot da ne bi imeli za seboj že podobne izkušnje z Jugoslavijo – takrat je bilo pregrešno podvomiti v Beograd, danes to očitno velja za Bruselj. Za inovativnost, po kateri me sprašujete, pa je vendarle prvi pogoj skepsa. Dvom je izvor inovativnosti. Kdor ni rojen z dvomom v sebi, si ga lahko privzgoji – na to nas bi morala pripraviti šola, družba. Naše okolje bi nas moralo spodbujati k temu, da bi znali zdravo podvomiti. To je tudi podlaga za konstruktivno uporništvo, uporništvo rodi novosti. Tega pa pri nas, še zlasti v povezavi z EU, ni zaznati.

Kako gledate na sredstva, ki jih skozi razpise omogoča EU?

Mislim, da smo to zgodbo že enkrat doživljali – spominja me na nekdanji jugoslovanski sklad za nerazvite. Po mojem mnenju bi bilo največ narejenega, če bi omogočili razvoj spodbudnega okolja, da bi se t. i. nerazviti lahko pospešeno razvijali sami. Razjezi me tudi, ko slišim slogan Evropa brez meja. Le v političnem smislu naj ne bo meja, sicer so meje nujne – vsak izdelek, vsak delček narave, vsak človek je individuum, je omejen, sicer ga sploh ne bi bilo. V tem smislu se je treba zavedati meja, ker tako zavarujemo tudi našo identiteto.

Ko govorite o znanosti, inovativnosti, razvoju, opozarjate na celovitost, na harmonijo …

V harmoniji vidim odgovor na reševanje današnjih problemov, tudi svetovne krize. Tudi ko govorimo o odličnosti, to razumemo kot harmonijo Zato bi se morali takrat, ko govorimo o izumih, inovacijah, razvoju, zavedati tudi vrednot. Seveda je nujen razvoj na vseh področjih, vendar pa ta razvoj ne sme biti nosilec neskladnosti. Zato mora razvoj, ki te neskladnosti ponavadi prinaša s seboj, nujno spremljati tudi analiza posledic, ki jih sproža v našem življenju, temu pa mora slediti tudi ustrezno ravnanje. Pravilno človek ravna, ko so vključena tudi čustva; zato cenim čustvene reakcije, saj so odraz prvinskih vrednot; te pa so duhovno sidro. Človekova temeljna dilema je razpeta med dobrim in slabim. Merilo za to ima vsak človek v sebi in se ga pač ne da predpisati.

Pravite, da so vrednote kot infrastruktura.

Seveda – napredek, razvoj itd. mora potekati skupaj z vrednotami – z roko v roki! Sicer se napredek lahko spremeni tudi v svoje nasprotje. Nekdanje vrednote, ki so navajale k varčnost in previdnosti pri razpolaganju z dohodkom, so kar na enkrat postale ovira za družbeni razvoj; pojmovane so bile skoraj kot protivrednote, ki zavirajo potrošnjo. Nekoč so bile finance odraz realnega stanja, kar uči tudi zdrava pamet, da je prav. Danes so področje zase, ki z realnostjo nimajo kaj dosti skupnega. Do odtujevanja na različnih ravneh je prišlo zaradi odsotnosti vrednot.

Nazaj