Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Intervju

Pogovor z glavno direktorico Trima Tatjano Fink

Uspeh št. 4

Inovativnost je vrednota, ki jo živimo vsak dan

Trimo je podjetje, ki ga pozna tako rekoč vsak Slovenec in mnogo ljudi po svetu – po inovacijah, po pogumnih idejah, po uspehih in tudi ali predvsem po direktorici. Pa vendar, da bo to poznavanje Trima še bolj natančno, kako je Trimo organiziran, koliko ljudi zaposluje in kje vse delujete?  

Trimo prek hčerinskih podjetij, predstavništev in zastopnikov posluje na okoli 50 trgih sveta in ustvarja več kot 75 odstotkov prodaje izven Slovenije. Neposredno smo prisotni na 25 trgih Evrope in Bližnjega vzhoda. V Skupini Trimo je zaposlenih okoli 1200 ljudi, od tega približno 530 v matični družbi. Zaposlovanje povečujemo na področjih mednarodne prodaje, razvoja in vodenja inženiring projektov. 

Ste članica mnogih odborov, komisij itd. na državni ravni, ste pa tudi članica dveh najvišjih strateških svetov – strateškega sveta vlade in predsednika države. To seveda ni le častna funkcija (čeprav je seveda tudi to), ampak tudi zelo konkretna.

V strateškem svetu za gospodarstvo pri vladi RS sodelujemo s področja gospodarstva še Jože Colarič, Žiga Debeljak, Stojan Petrič, Rok Uršič, Franjo Bobinac in Uroš Slavinec. Poleg gospodarstvenikov sodelujejo v tem organu tudi predstavniki bančništva in predstavniki akademske sfere. Zavedamo se, da je nujno povezati socialni dialog, zagotoviti socialno varnost in skupaj iskati poti v stabilnejšo prihodnost. Strateški svet je posvetovalno telo, ki še zlasti v času gospodarske krize vladi posreduje konkretne predloge iz konkretne prakse. Na osnovi teh nato vlada oblikuje predloge za ukrepanje.

Strateški svet predsednika države je ožje sestavljen organ – v njem sodelujemo predstavniki gospodarstva in bank. Tudi vloga tega organa je posvetovalna, vendar so področja, ki jih zajema, širše zastavljena – od vstopov na tuje trge, prek diplomacije, aktiviranja evropskih sredstev do seveda aktualnih tem, kot je svetovna kriza. Ob tej priložnosti moram pohvaliti prizadevanja tako predsednika vlade kot predsednika države, saj našemu gospodarstvu konkretno odpirata vrata v nekatere države.

Pomembna je torej komunikacija; komuniciranju in odprtosti tudi vi namenjate veliko pozornosti. V Trimu je komuniciranje zelo razdelano in dodelano, tako kot področje izobraževanja, na katerem uvajate še nove oblike.

Izobraževanja potekajo za vse ravni – od vodstvenih ravni do izobraževanj za posamezna specialna področja dela. Lani se je v povprečju vsak trimovec izobraževal kar 65 ur. Pokaži, kaj znaš, je moto letošnjega leta. Z njim smo se zavezali, da bomo zaposleni zares pokazali, kaj znamo in kako svoje znanje tudi uresničujemo, kaj konkretno zmoremo narediti. Izobraževanje je pri nas tudi nagrada – recimo, menedžerja/-ko leta, ki ga imenujemo vsako leto, tudi nagradimo z enotedenskim šolanjem na svetovno znani poslovni šoli. Uvedli smo tudi sistem izobraževanja prek elektronskega učenja, na katerega se zaposleni prijavljajo po svoji želji in presoji. Gre za samoizobraževanje v prostem času, ki omogoča tako strokovne vsebine kot tudi vsebine za osebno rast. Veseli me, da je odziv tako dober. Ko že teče beseda o izobraževanju, bi želela pohvaliti tudi model dela GZDBK skozi sekcije, pri čemer prihaja do izmenjav dobrih praks.

Imate veliko projektov in akcij, s katerimi motivirate zaposlene za inovativno delovanje pa tudi študente, dijake … Zelo odmevna je Nora ideja, kot ste projekt simpatično poimenovali, kjer je lani med 65 predlogi prvo mesto prejela ideja o protikorozijskem implatantu in nagrajencu prinesla vožnjo s formulo ena. Inovativnost je tako rekoč način Trimovega delovanja, zato me zanima, koliko evropskih sredstev ste uspeli pridobiti za vaše razvojne projekte?

Lani smo prejeli 238 673 evro sredstev iz EU za naše razvojne projekte.

Na prestižnem milanskem sejmu oblikovanja je izdelek, ki ste ga nedavno razvili, požel veliko navdušenje; to je modularni fasadni sistem Qbiss by trimo. V čem je novost?

Res je. Obiskovalce sejma, predvsem arhitekte z vsega sveta, smo tokrat premierno nagovorili s pikasto črno arhitekturno instalacijo, pri čemer smo že obstoječi objekt preoblekli v modularne fasadne elemente Qbiss by trimo. Gre za nov izdelek na svetovnem trgu fasadnih sistemov, ki predstavlja najboljšo možno kombinacijo estetike in funkcionalnosti. Primeren je za poslovne zgradbe, hotele, trgovske centre, športne objekte, avtomobilske salone … Na Nizozemskem je ta čas v gradnji poslovni objekt za Porsche z modularnim fasadnim sistemom Qbiss by trimo.

Obiss by trimo je velik dosežek, v katerega ste zagotovo popolnoma verjeli, saj ste v razvoj tega izdelka in tehnologije investirali sedem milijonov evrov.

Trenutno gospodarsko stanje je priložnost za nove rešitve. Inovacije so gonilo napredka in izhodišče za uspešno prihodnost. Zato je odgovor na trenutne gospodarske razmere treba iskati tudi v inovativnosti in investicijah. Ustvarjati novo je gonilo napredka. V Trimu je inovativnost vrednota, ki jo živimo vsak dan, na vsakem koraku. Je del nas.

To potrjuje med drugim tudi nagrada best innovator 2008, ki ste jo prejeli lani in jo podeljuje A. T. Kearney. Kakšni so kriteriji za dosego tako prestižne nagrade?

Svetovno znano svetovalno podjetje A. T. Kearney od leta 2004 v okviru svoje študije o inovativnosti podjetij podeljuje nagrado best innovator. V svoji študiji primerja najboljše EU inovatorje s povprečjem ter z najbolj inovativnimi podjetji v določeni regiji. Letos je bila v njihovi organizaciji in slovenskega časnika Finance kot medijskega sponzorja v omenjeno študijo vključena tudi Slovenija. Podjetja so se primerjala skozi različne kriterije inovativnosti: strateška vizija inovativnosti, doseganje ciljev v inovativnosti, organizacijska struktura, inovacijska kultura in okolje, generiranje idej, vstop na trg, kontinuirane izboljšave, pristop projektnega menedžmenta, izboljšanje proizvodov in procesov, upravljanje s človeškimi viri in sistem spodbud ter uspeh v inovativnosti.

Komisijo je med drugim prepričala prav razširjena kultura inovativnosti v vseh delih Trima, pozitiven odnos vseh trimovcev do inovativnosti in drugačen način razmišljanja je veliko pripomogel k temu priznanju.

Ta nagrada je vsekakor velika spodbuda za nadaljnje delo, še posebej v trenutnih razmerah, ko je uspešen in hiter razvoj eden ključnih dejavnikov preživetja.

Trimo je tudi edino slovensko podjetje, ki se je v okviru evropske nagrade za poslovno odličnost uvrstil v finale in prejel posebno nagrado za voditeljstvo, ki jo podeljuje belgijska organizacija za poslovno odličnost EFQM. Slišim, da vam je to priznanje omogočilo, da sedaj sodelujete z najboljšimi podjetji. Lahko poveste kaj več o tem?

Na povabilo EFQM smo bili lani povabljeni k sodelovanju v EFQM paktu za razvoj dobrih praks na različnih področjih poslovanja. Vsak član – BMW, Phillips, Robert Bosch, Solvay, EDF, Grundfoss, TNT in Trimo – vodi svoj projekt razvoja dobrih praks. V Trimu smo se odločili za izboljševanje večprojektnega vodenja, saj menimo, da je ta ključnega pomena za uspešnost podjetja. V projektu sodelujemo z mednarodno priznanim strokovnjakom s področja projektnega vodja Chrisom Kindermansom. V okviru tega sodelovanja smo gostili tudi srečanje PMI strokovnjakov v Sloveniji in predsednika PMI EMEA Alessandra Cortesea iz Italije.  

Kako v Trimu občutite nepredvidljivo gospodarsko okolje in kako se nanj odzivate?

Položaj na trgu se iz dneva v dan spreminja. Že podpisane pogodbe se ne uresničijo, projekti se prestavljajo za nedoločen čas. Spopadamo se s tečajnimi tveganji in z vsemi plačilnimi tveganji. Čeprav ugotavljamo, da je v nekaterih državah situacija slabša od naših prvotnih predvidevanj, pa hkrati ugotavljamo, da najboljša podjetja še vedno investirajo in si pripravljajo dobra izhodišča za prihodnje. Tak primer je recimo že prej omenjeni Porsche.

Zaradi edinstvenega trenutka ni vnaprej predpisanega recepta. V Trimu se zavedamo, da je premagovanje ovir v poslovanju odvisno od vseh nas. Sprejeli smo odločitev, da bo vsak opravljal svoje delo v skladu s sprejetimi vrednotami, kot so odgovornost, partnerstvo, inovativnost, strast, zanesljivost in zaupanje. Vsak je odgovoren za ustvarjanje dodane vrednosti in casha. Zaradi novih okoliščin znižujemo stroške na vsakem koraku in se izogibamo nepotrebnim dejavnostim. Na vsakem koraku razmišljamo o izboljšavah in možnostih prihrankov. Lani smo recimo z izboljšavami, ki jih je predlagalo skoraj 80 odstotkov zaposlenih, ustvarili 1,5 milijona evrov učinkov. Poslovne priložnosti iščemo na različnih trgih. Naš delež prodaje izven Slovenije se povečuje, že sedaj je okoli 75-odstoten. Glavni Trimovi trgi so poleg slovenskega trga še Rusija, Srbija, Češka, Hrvaška, Avstrija, Nizozemska in Velika Britanija.

Prišli smo torej v obdobje, ko se moramo v Trimu resnično dokazati, kaj smo in kaj zmoremo. Vso energijo in znanje usmerjamo v iskanje rešitev v novih razmerah. Zato sami ustvarjamo nov poslovni model. Premišljeno ga gradimo na našem znanju in inovativnem povezovanju vseh idej. Vsak zaposleni ima priložnost prispevati in pokazati, kaj dejansko zna.

Tudi zato računamo na postopno dvigovanje naročil, predvsem na novih izdelkih, kot sta denimo fotonapetostni strešni panel Trimo EcoSolar PV, s katerim lahko vzpostavimo sončno elektrarno na strehi, ali najnovejši proizvod modularni fasadni sistem Qbiss by trimo.

S katerimi večjimi projekti pa se zdaj ukvarjate?

V Bitoli v Makedoniji na 8 ha ozemlja gradimo 40 000 m2 velik objekt Socomak investitorja Socotab. To je največji projekt na tem delu Balkana in bo za Trimo ena največjih referenc kompletnih inženiring poslov. V Armeniji delamo na projektu izgradnje druge faze potniškega terminala na mednarodnem letališču Erevan. V Bukarešti v Romuniji delamo na objektu Cotroceni park, največjem trgovskem centru s površino 75 000 m2.

Znana je vaša zavezanost načelu trajnostnega razvoja; Trimo je edino slovensko podjetje z znakom Planet Positive.

S pridružitvijo k iniciativi zmanjšanja emisij CO2 v celotni poslovni verigi Planet Positive – pobuda izhaja iz Velike Britanije – se dejavno vključujemo ter izvajamo aktivnosti in projekte za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in s tem prispevamo k varovanju okolja. Planet Positive je pomembna blagovna znamka in pomeni poznavanje CO2 odtisa ter zavezo zmanjševanja emisij in nadaljnjemu razvoju okolju prijaznih proizvodov in poslovnih sistemov.

Z dobavo 3000 m2 ognjevarnih fasadnih panelov smo v Angliji kot okolju prijazen dobavitelj sodelovali pri gradnji prve CO2 nevtralne zgradbe na svetu ter z ustvarjanjem CO2 pozitivne bilance prispevali v projekte za večjo socialno pravičnost in v projekte s področja alternativnih virov energije.

Trimo je že tradicionalno tesno povezan s svojim lokalnim okoljem in ga vedno znova tudi konkretno podpira; ob letošnjem Trimovem dnevu okolja ste se odločili trebanjskemu Rdečemu križu podariti vaš kontejner in pakete hrane.

Ko smo razmišljali, katero lokalno organizacijo naj podpremo v tem finančno nestabilnem okolju, smo se odločili za trebanjski Rdeči križ, kjer ugotavljajo, da potrebe ljudi po njihovi pomoči vse bolj naraščajo. Podarili smo jim Trimov kontejner, ki so se ga odločili uporabljati za skladiščne namene, ravno tako smo skupaj s hčerinskima podjetjema Akripol in Tinde podarili še sto paketov hrane. Vesela sem, da so se naši zaposleni tudi sami odločili za zbiranje izdelkov, po katerih iskalci pomoči pri Rdečem križu najbolj povprašujejo. Tudi to, izkazovanje iskrenega posluha do drugih, nas bo v teh negotovih časih zbližalo. Skupaj smo gotovo močnejši pri premagovanju najrazličnejših ovir in doseganju zadovoljstva – v osebnem in poslovnem življenju.

Nazaj