Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum

Forum odličnosti in mojstrstva in Konferenca zmagovalcev

Uspeh št. 4

GZDBK je bil med devetimi soorganizatorji 21. foruma odličnosti in mojstrstva, ki se je trdno zasidral v slovenskem intelektualnem in razvojnem okolju ter je tudi tokrat povabil k sodelovanju eminentne goste. S svojimi prispevki so dodali pomembne vsebine k uveljavljanju univerzalne odličnosti kot odgovor na izzive sedanjosti in prihodnosti, kot je bil naslov tokratnega foruma. Vsi sogovorniki so se dotaknili vprašanja (odsotnosti) temeljnih vrednot – to je celovito analiziral France Bučar v svojem prispevku in tudi na okrogli mizi. Ogledalo temu, kako dejansko  ivimo svoje vrednote, je postavil psiholog Aleksander Zadel in tudi prispevek Daniela Brkiča je govoril o vrednotah in etiki kot kompasu v človekovem življenju, ki je obstal v krču zaradi moralnega skepticizma. Temo o vrednotenskih premikih v sodobni globalni družbi je predstavil Matevž Tomšič, Jože Mencinger je orisal trende v prihodnosti oz. se je vprašal o tem, kaj bo po globalni krizi. O tej je govoril tudi predsednik Banke Slovenije Marko Kranjec in prav tako opozoril na odtujevanje in odsotnost klasičnih vrednot, ki so steber varnosti. Minister za šolstvo in šport  Igor Lukšič se je vprašal o šolanju voditeljev, o znanju, svetovljanstvu in moralni ter etični drži, ki jo morajo imeti voditelji. Področje informacijske tehnologije in medgeneracijsko povezovanje je bila aktualna tema Jožeta Gričarja, Vesna Drole pa se je v razmišljanju o univerzalni odličnosti dotaknila tudi projekta Rastoča knjiga, cilj katere je povezovati narode prek kulture. »West and the rest« (Zahodni svet in ostali) ni le krilatica, ampak je realnost, ki človeštvo odmika od globalne odličnosti, je bilo razumeti Aleša Debeljaka; govoril je o civilizacijah, ki so se skozi zgodovino (in se še) med seboj oplemenitile in po svoji naravni danosti sodelujejo, čeprav jih politika vse bolj ločuje. Zanimivi so bili tudi prispevki gostov Philipa Taylorja in veleposlanic Švedske in Danske, z navdušenjem pa so prisotni sprejeli ustvarjalnost in razmišljanja učencev iz brežiške osnovne šole.

Dragocene izkušnje so povezale tudi vse tri okrogle mize. Tokrat je bil predsednik programskega odbora foruma Boris Bukovec, ki je to nalogo prevzel od Janija Gabrijelčiča in uspešno nadaljeval njegovo odlično in mojstrsko delo.

Boris Bukovec: Ob Forumovem vstopu v tretje desetletje je bila sprejeta usmeritev, da se nadaljnje negovanje izročila univerzalne odličnosti in mojstrstva prenese v akademske kroge. Tako je letos poleg Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine bila organizatorica Foruma tudi Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Na podlagi velike udeležbe, zanimivih prispevkov, ustvarjalnih razprav in visokih ocen navdušenih obiskovalcev ugotavljamo, da je Forum uspel. Spet smo dokazali, da Dolenjska in Bela krajina poleg odličnega gospodarstva razpolagata tudi z odličnimi idejami, ki smo jih na Forumu povezali v Otoško strategijo uveljavljanja univerzalne odličnosti in mojstrstva. Predvsem pa smo bili veseli spodbud, da moramo pozitivne misli odličnosti in mojstrstva razširiti prek meja Slovenije.

Slavnostni govornik na Forumu odličnosti in mojstrstva je bil Slavko Pregl, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Spregovoril je o pojmu odličnosti, ki je pogosto izrabljen oz. uporabljen površno ali celo marketinško – našteval je primere, ki so bili označeni kot odlični, pa so se kmalu izkazali za nasprotje tega, kar velja tako za proizvode kot storitve in tudi za posameznike. Zato je menil, da bi bilo ob odličnosti nujno poudariti predvsem odgovornost. Tako, je dejal, bi se povrnilo in krepilo zaupanje v pojem odličnosti, kar je ilustriral s pesmijo Neže Maurer o drevesih – morda so trije trhli in se na njih ne moreš nasloniti, toda huje je, da se zaradi teh širi dvom v vsa drevesa, tudi zdrava …

Stabilno pa je usidrana v svoji odličnosti letošnja nagrajena primadona Vilma Bukovec. Njen talent, delo in karizma so ji odpirali pot na vse svetovne odre, ob prejemu priznanja pa je dokazala, da je tudi pri 89 letih ne le legenda, ampak še vedno odlična pevka z odličnim spominom (zapela je delček arije v kitajskem jeziku), in predvsem človek z veliko začetnico.

Krka je na Forumu odličnosti in mojstrstva prejela priznanje za najboljšega zaposlovalca. »Lani se je v skupini Krka povečalo število zaposlenih za 825; od tega je Krka v Sloveniji zaposlila 145 delavcev in na našem dolenjskem območju 113,« je našteval podatke direktor območne enote republiškega Zavoda za zaposlovanje Franc Smerdu. Kljub zaostrovanju zaposlitvenih možnosti ostaja Krka tako v mednarodnem kot tudi lokalnem prostoru učinkovit zaposlovalec.

Nazaj