Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Devet najboljših

Podelitev priznanj za najboljše inovacije v letu 2008, dosežene v naši regiji, je bil pravi praznik uma in razuma, znanja, delavnosti, vztrajnosti, upanja in zaupanja v lastno delo … Vse to pa potrebujejo inovatorji pri uresničitvi svojih idej.

Uspeh št. 5

Evropska unija je letošnje leto razglasila za leto kakovosti in inovativnosti. Poteka pod geslom: »Zamisli si. Ustvarjaj. Prenovi.« Te vsebine so že dolgo lastne inovatorjem na Dolenjskem in v Beli krajini, ki so od ustanovitve GZDBK dalje združeni v Sekciji za kakovost in inovativnost. Njen predsednik Franci Štupar že desetletja spremlja inovativno dejavnost v naši regiji, ki namenja tem vsebinam veliko pozornosti. Posebno pozornost je GZDBK namenila tudi dobitnikom priznanj za najboljše inovacije v letu 2008, dosežene na območju Dolenjske in Bele krajine, saj je podelitev priznanj letos prvič samostojen dogodek. Do sedaj je bil namreč to eden od dogodkov ob vsakoletnem dnevu kakovosti in inovativnosti. S samostojno prireditvijo želi GZDBK izraziti inovatorjem posebno spoštovanje in poudariti pomen inovativne dejavnosti za naš prostor.

O pomenu inovacij je na svečanosti ob podelitvi priznanj spregovoril tudi predsednik GZDBK Jože Colarič. Spomnil je na polpretekli čas, ko so bile inovacije skrbno varovana skrivnost. Ko pa je znanje dostopno le ozkemu krogu ljudi, se tudi širiti ne more. Odpreti inovativne ideje, seznaniti druge s svojimi dosežki pomeni širiti razvoj in spodbujati nove pristope. Zato je podprl preplet idej in spodbud, ki jih sicer v našem prostoru ne manjka, in čestital letošnjim dobitnikom priznanj in nagrad.

Predsednik sekcije Franci Štupar je spregovoril tudi o inovativnosti kot gibalu evropskega gospodarstva ter primerjal podatke z razmerami v Sloveniji. Med drugim je opozoril, da je še vedno veliko neprijavljenih izboljšav, inovacij in patentov, in zato slika ni realna oz. je za nas nekoliko manj ugodna od dejanskega stanja. Mnogi ustvarjalci pojmujejo inovacije kot svoje redno delovno obvezo, in zato jih niti ne prijavijo. Drugi spet vidijo v prijavi patenta veliko administrativnega dela, za dodatne obveznosti pa nimajo ne dovolj časa ne dovolj kadra. GZDBK želi spodbuditi še večjo odzivnost v smislu prijav različnih dosežkov na področju izboljšav in inovacij. Podelitev priznanj najboljšim inovacijam pa je krona teh prizadevanj.

Predloge, ki so prispeli na razpis GZDBK, je skrbno pregledala komisija za ocenjevanje inovacij. Njena predsednica je Bernarda Bevc Bukovec iz Adrie Mobil, člani pa so Janez Sever iz Tiskarne Novo mesto, Božidar Huč iz Krke, Boštjan Japelj iz Akripola in Jože Bele iz Revoza.

Najboljše inovacije lanskega leta

ZLATO PRIZNANJE

Orodisperzibilna farmacevtska oblika, ki vsebuje risperidon, je ime Krkine inovacije, avtorice so Vesna Krošelj, Marija Rangus, Jožica Kastelic, Jožica Guštin in Tadeja Rajer. Gre za sodobno farmacevtsko obliko, ki v ustih hitro razpade, in to brez žvečenja ali dodatka vode, zato se lahko jemljejo diskretno, ob vsaki priložnosti. Risperidon se sicer uporablja za zdravljenje shizofrenije, vedenjskih motenj pri bolnikih z demenco, manije pri bolnikih z bipolarno boleznijo in pri motnjah vedenja pri otrocih z motnjami v razvoju.

SREBRNO PRIZNANJE

Inovativni koncept izdelave prijav za izdajo dovoljenja za promet z zdravili v eCTD in NeEs formatu je inovacija Infotehne. Avtorji so Hrvoje Librenjak, Mihajlo Ceraj Cerić, Tomaž Kobe, Anamarija Doležal, Vladimir Šira in Siniša Belina. Inovacija proizvajalcem generičnih zdravil omogoča izredno poenostavitev izdelave registracijske dokumentacije. Gre za dokument v elektronskem zapisu. Njegova prednost je v funkcionalnosti, prihranku časa in stroškov.

Avtomatizacija procesa izdelave invazivnega senzorja krvnega tlaka je inovacija, ki jo je prijavilo podjetje HYB iz Šentjerneja, avtorji so Alojz Simončič, Silvo Mojstrovič in Marko Pavlin. Proces, ki je prej potekal ročno, s to inovacijo pridobiva številne prednosti. Z avtomatizacijo se je zmanjšal izmet, optimizirala poraba materiala, izboljšala konkurenčnost in donosnost izdelka ter povečala zmogljivost. Predvsem je z večjo zanesljivostjo meritev na kakovosti pridobil celoten izdelek.

Krkina inovacija Postopek priprave 2-sulfinil-1H-benzimidazolov je plod sodelovanja strokovnjakov Krke in Inštituta Jožef Stefan. Avtorji so Berta Kotar Jordan, Jernej Iskra, Miloš Ružič, Rok Zupet, Janez Smodiš in Stojan Stavber. Inovacija omogoča proizvodnjo omenjene zdravilne oz. sorodnih zdravilnih učinkovin z visokim izkoristkom. Ekonomičen in patentno neodvisen postopek sinteze pantoprazola, ki so ga razvijali 32 mesecev in v razvoj vložili veliko denarja, je eden od ključnih pogojev za uspešno trženje izdelka.

Adria Mobil je prijavila inovacijo »večnamenski sedež«. Avtorji so Marko Mežnar, Robert Cekuta in Simon Zarabec. Inovacija je hkrati odgovor na nove cestno-prometne predpise in izboljšava v smislu večnamembnosti in kakovosti bivanja še zlasti v avtodomih. Adrii Mobil prinaša pomembno konkurenčno prednost.

Podjetje Kambič laboratorijska oprema iz Semiča je prijavilo inovacijo Vakuumski pakirni izolator, avtorja sta Gorazd Kambič in Natanael Muren. Inovacija je pomembna pridobitev za uporabnike tega izdelka, saj omogoča podaljšanje časa shranjevanja določenih substanc, ki so občutljive na kisik, podjetju pa zagotavlja konkurenčno prednost.

Regijske tematske poti so inovativno delo skupine sodelavcev Kompasa Novo mesto. Avtorji Matjaž Pavlin, Marko Koščak, Branko Lukežič, Igor Vizjak, Boštjan Golež in Borisom Ahlin. Gre za informacije o 1400 km pohodnih, kolesarskih, jahalnih in vodnih poteh, ki se nahajajo na področju JV Slovenije. Predstavljene so na posebni spletni strani, mogoče pa jih je prenesti tudi na mobilni telefon.

BRONASTO PRIZNANJE

Rezalnik rezinar in rezalnik rezinar mini je inovacija, ki prihaja iz metliškega Statusa, avtorji so Branko Čulig, Damir Ladika in Sead Turkanovič. Oba rezalnika poenostavljata delo v kuhinji, namenjena pa sta za rezanje vseh vrst sadja in zelenjave, čvrstih vrst kruha, sirov, suhomesnih izdelkov in svežih začimb.

Odstranejvanje srhov na rezkanih utorih vzglavnikov z vtiskovanjem je inovacija Igorja Lekšeta in Mateja Kerina iz TPV. Ta inovacija je vezana na tisti del pri voznikovem sedežu, ki  omogoča, da sedež nastavimo po višini, dodana pa je tudi estetska plat. Inovacija podjetju prinaša tudi omembe vreden letni prihranek.

Inovacijo Krke »orodisperzibilna farmacevtska oblika, ki vsebuje risperidon« in je prejela zlato priznanje, inovacijo podjetja  HYB »avtomatizacija procesa izdelave invazivnega senzorja krvnega tlaka« ter inovacijo Infotehne »koncept izdelave prijav za izdajo dovoljenja za promet z zdravili v eCTD in NeES formatu« je GZDBK posredovala v nacionalno ocenjevanje za nagrado GZS.

Nazaj