Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvezno branje

E-račun – prihranek v poslovanju

Uspeh št. 5

Podjetja dandanes doživljajo velik pritisk glede zniževanja cen, kar jih sili v poenostavljanje procesov in predvsem v njihovo povezljivost s procesi svojih poslovnih partnerjev. Prav zaradi tega je pomembno, da tudi majhne in srednje velike organizacije ne spregledajo priložnosti za višjo produktivnost, ki jih ponujata uporaba informacijske tehnologije in e-poslovanje.

Te ponujajo veliko novih, uporabnih storitev. Ena izmed njih je izdajanje in prejemanje računov po elektronski poti ali e-računi, ki jih v Sloveniji tržijo komercialne banke. Elektronsko bančništvo je dodobra uveljavljeno zlasti v podjetjih, ki so v elektronskem poslovanju zaznala priložnost za obvladovanje stroškov, saj gre za zanesljiv, hiter, varen in stroškovno učinkovit sistem za podporo poslovanja podjetij.

E-račun nadomešča klasično papirnato obliko računa z elektronsko. Izdajanje e-računa in posredovanje tega prek uveljavljenih bančnih kanalov do prejemnikov pomeni za izdajatelje ogromen prihranek pri stroških izdaje, saj se s prehodom na elektronsko izdajanje računov v podjetju bistveno znižajo stroški, ki jih poznamo pri izdaji računov v papirju. Za izdajo e-računov je potrebno manj časa, izdaja je učinkovitejša, stroški papirja in poštnin pa v celoti odpadejo.

E-računi se od običajnih razlikujejo le po mediju, po katerem se prenašajo. Namesto na papirju jih v elektronski obliki dobimo neposredno v elektronsko banko. Uporabniku ni treba narediti nič drugega, kot da nalog (če se z njim seveda strinja) potrdi, s čimer se izogne zamudnemu vnašanju več številskih kod.

Za izdajanje e-računov potrebujete:

  • odprt TRR pri eni izmed bank, ki omogoča izmenjavo e-računov po e-bančnih poteh,
  • elektronsko banko in pametno kartico s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
  • dogovor z banko,
  • dogovor s prejemniki e-računov,
  • pripraviti račune v ustrezni elektronski obliki.

Za prejemanje e-računov potrebujete:

  • odprt TRR pri eni izmed bank, ki omogoča izmenjavo e-računov po e-bančnih poteh,
  • elektronsko banko in pametno kartico s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
  • dogovor z banko,
  • soglasje z izdajatelji e-računov.

Izdajatelji lahko vse izdane e-račune za prejemnike posredujete prek ene banke, saj je za izmenjavo med različnimi bankami, pri katerih imajo prejemniki svoje transakcijske račune,  vzpostavljen Sistem za izmenjavo e-računov. Trenutno sta sicer v sistem vezani le dve banki – NLB in Abanka –, vendar se jima bodo prav gotovo kmalu pridružile tudi druge.

Izdajanje in prejemanje e-računov je tudi zakonsko urejeno. Trenutno sta vprašljiva le še hramba in arhiviranje e-računov, kar si mora dolgoročno zagotoviti izdajatelj e-računa sam.

Prepričani smo, da izmenjavanje e-računov lahko prispeva h konkurenčnosti celotnega gospodarstva regije, saj gre za temeljni poslovni proces, ki pospešuje ostale poslovne procese; blagovni tok, informacijski tok in denarni tok.

S tem namenom je k promociji uvajanja e-računov v poslovanje vstopila tudi GZDBK. Z izdajanjem e-računov za članarine bomo skušali v ta krog pritegniti kar največje število dolenjskih in belokranjskih podjetij in tako zagotoviti večjo konkurenčnost regijskega gospodarstva.

Nazaj