Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekt POT

Pomagajmo odkrivati talente – POT

Projekt Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine pomagajmo odkrivati talente, ki dobi v skrajšani obliki simpatičen in pomenljiv pomen pot, se je začel v poletju 2008. Prve idejne osnutke projekta, ki je danes zastavljen tako, da se lahko ves čas razvija, smo v septembru 2008 predstavili različnim strokovnjakom, ki so s svojimi nasveti sooblikovali projektni predlog. oblikovan predlog smo kasneje predstavili sekciji za ravnanje s človeškimi viri, ki je projekt podprla.

Uspeh št. 4

Poslanstvo projekta je spodbujati mlade k odločanju za poklice, ki zahtevajo tehniška in naravoslovna znanja, tako da jim pomaga odkrivati njihove talente. Hkrati je namenjen učiteljem, da bi laže prepoznali tehniške in naravoslovne potenciale svojih učencev in jih pravilno usmerili na nadaljnje izobraževalne poti. Projekt je zamišljen tako, da mladim približa ta znanja skozi različne aktivnosti - med drugim skozi praktične delavnice, v katerih aktivno sodelujejo in spoznavajo delo v podjetjih ipd.

V to smer so spodbujena tudi lokalna podjetja, ki ljudi s takim znanjem potrebujejo. Projekt bo namreč skozi različne aktivnost neformalnega izobraževanja (delavnice, tekmovanja, ekskurzije idr.) povezoval podjetja in njihove strokovnjake na eni strani ter učence in zaposlene v osnovnih šolah na drugi. Učenci bodo na ta način spoznali, da je tehnika zanimivo in uporabno področje, ki pripomore h kakovostnejšemu življenju in lahko hkrati pomeni perspektiven poklic v prihodnosti. Dandanes so namreč najbolj iskani poklici s tehniškimi znanji. S tovrstnimi delavnicami želimo širiti in spodbujati inovativno miselnost že pri mladih.

Menimo, da bo projekt med drugim pripomogel k povečanju zanimanja za tehniška znanja in posledično k povečanju vpisa v srednje tehniške šole in tudi k oblikovanju novih izobraževalnih programov ter, nenazadnje, k večji prepoznavnosti gospodarstva Dolenjske in Bele krajine. Poleg delavnic, ekskurzij in tekmovanj projekt vključuje še druge aktivnosti, in sicer oblikovanje celostne grafične podobe projekta, oblikovanje izdelkov, razvijanje tržne znamke, spletno predstavitev, oblikovanje delavnic ter njihovo izvedbo.

V projektu sodelujejo še učitelji in svetovalne službe osnovnih šol Dolenjske in Bele krajine, profesorji na srednjih tehniških šolah, predstavniki podjetij, mladi raziskovalci, študenti, dijaki in seveda učenci osnovnih šol. Ciljna skupina projekta je namreč osnovnošolska mladina in posledično podjetja, učitelji, šolski svetovalni delavci ter starši.

V sredo, 6. maja 2009, smo v okviru projekta POT izvedli prvo delavnico na Osnovni šoli Šmihel. Glede na potrebe šole smo skupaj z učitelji Stanetom Papežem, Bredo Knafelc in učitelji Šolskega centra Novo mesto, Srednje gradbene in lesarske šole Slavkom Mirtičem, Antonom Koširjem in Antonom Hrastarjem pripravili in izvedli delavnico z 41 učenci 6. razredov. Seznanili smo jih s projektom POT, jim predstavili namen projekta in poklice, za katere se lahko izobražujejo na Šolskem centru Novo mesto. Tokrat smo posebno pozornost namenili lesu; govorili smo o pomenu lesa v vsakdanjem življenju ter o možnostih pridobitve tehniškega znanja za področje lesarstva. Sestavljali smo škatle za odpadni papir, ki ga zbirajo na šoli. Tako bodo lahko otroci uporabljali izdelek, ki so ga naredili sami in se ob tem zavedali, kako pomembno je imeti tovrstna znanja. Prvi odzivi na delavnico so izjemno dobri. Verjamemo, da je bil odkrit marsikateri talent. Tako smo od besed prešli do dejanj, saj življenja projekta brez teh ni. 

Več o projektu POT »

Nazaj