Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik

Vse se da, če se hoče

Uspeh št. 7

Za nami je – kljub močno spremenjenim pogojem gospodarjenja in kljub močno zaostrenim finančnim razmeram – še eno uspešno leto. Skupaj z vami smo uspeli narediti več in bolje. 

Na letošnji skupščini so člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine soglasno potrdili letno poročilo za leto 2009 ter program dela in finančni načrt za leto 2010. Višina članarine ostaja nespremenjena. Množična udeležba je bila kljub zimskim razmeram dokaz, da sta povezovanje med gospodarskimi družbami in izmenjava mnenj še kako pomembna.  

Na tokratnem srečanju gospodarstvenikov smo poskrbeli za nekaj novosti, in sicer so člani prejeli prvi priročnik s primeri dobrih praks, tokrat namenjen internemu komuniciranju. Tako začenjamo ustvarjati zbirko znanja še v pisni obliki. S priročnikom smo želeli na poljuden in slikovit način prikazati pomen internega komuniciranja s konkretnimi primeri. Z izborom tokratne teme pa pokazati, da je interno komuniciranje področje, na katerem so možne številne izboljšave, in da razumevanju med zaposlenimi in vodstvom namenjamo veliko pozornosti. Priročnik je namenjen predvsem mikro in majhnim podjetjem, verjamemo pa, da bo zanimiv tudi za ostala večja podjetja. Tovrstne priročnike bomo izdajali priložnostno in bodo namenjeni aktualnim temam. Druga novost, ki smo jo pripravili za tokratno skupščino, so prenovljene spletne strani. Spletnemu poslovanju na zbornici namenjamo veliko pozornosti in poleg prenovljene podobe smo veliko pozornosti namenili tudi novim programskim rešitvam. Vabim vas, da si jih ogledate na www.gzdbk.si in podate svoje mnenje.

Po dobrih dveh letih delovanja smo v začetku letošnjega leta izvedli anonimno spletno anketo o zadovoljstvu članov. Na anketo se je odzvala dobra četrtina vseh. Z različnimi vprašanji smo želeli preveriti razloge za včlanitev, s kakšnimi težavami se podjetja srečujejo, kakšno pomoč pričakujejo od zbornice, ali se udeležujejo izobraževanj in posvetov, mnenje o  časopisu Uspeh, oceno dela zaposlenih, izkušnje z uporabo spletnih strani ipd. Prejeli smo veliko zanimivih predlogov, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delovanju. Še posebej smo veseli, da več kot polovica vseh, ki ste odgovorili na anketo, časopis Uspeh prebere v celoti.

Naj današnji uvodnik zaključim z mislijo, ki jo je po zaključku skupščine izrekel Jure Robič, slovenski svetovno znani ekstremni kolesar, ki premika meje možnega in vedno znova dokazuje, da je majhnost predvsem v glavi. Njegova, in naj bo tudi naša, misel je, da se vse da, če se hoče.

Nazaj