Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Seja UO GZDBK

15. seja upravnega odbora

Uspeh št. 7

Tokratna seja Upravnega odbora GZDBK je potekala v prostorih podjetja Arex v Šentjerneju.

Uvodna točka dnevnega reda je bila namenjena predstavitvi projekta drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Predstavniki podjetja Gen energija, ki je med drugim lastnik Nuklearne elektrarne Krško, so uvodoma prikazali problematiko slovenske elektroenergetike, scenarije rasti porabe električne energije do leta 2050, pomen varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Zelo zanimiva je bila ocena vrednosti cen električne energije v letu 2008. V nadaljevanju so bile prikazane priprave na začetek gradnje NEK 2. Predstavljeni so bili tehnologija potencialnih dobaviteljev, možnosti souporabe koristne toplote, možne lokacije, študije izvedljivosti, načini financiranja ter gospodarski učinki izgradnje in obratovanja na mikro in makro ravni. Izgradnja in obratovanje bi imela zelo velik vpliv na BDP. Odprlo bi se več tisoč novih delovnih mest, odjemalcem bi lahko zagotovili zanesljivo oskrbo in konkurenčne cene. Pomemben je  tudi okoljski vidik, saj bi s tem zelo znižali izpuste CO2. Z reaktorji 3. generacije so višji izkoristki, posledično se zmanjša količina radioaktivnih odpadkov. Gradnjo, v katero bi bilo posredno in neposredno vključenih od 20 000 do 27 000 zaposlenih in je ocenjena na od 3 do 5 mlrd EUR, bi lahko zaključili v približno desetih letih.

V razpravi, ki je sledila predstavitvi, so bila izpostavljena zanimiva vprašanja, med drugim ali bo poraba energije v prihodnje res naraščala po predvidenih scenarijih in v kakšnem času lahko pričakujemo odločitev politike. Dana je bila pobuda, da bi se gradnja financirala z obveznicami, s čimer bi zelo hitro dobili povratno informacijo, kako upravičenost naložbe ocenjujejo investitorji. Prisotni člani Upravnega odbora so na osnovi predstavljenih argumentov podprli prizadevanja za izgradnjo nove jedrske elektrarne. Nadaljevanje seje je potekalo v znamenju priprav na 4. skupščino Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Sejo smo zaključili s predstavitvijo in z ogledom proizvodnje podjetja Arex, ki je lani praznovalo 15-letnico delovanja. S 100 zaposlenimi se uvrščajo med srednje velika podjetja. Delujejo na različnih področjih, in sicer kot dobavitelji v avtomobilski, smučarski in vojaški industriji. Njihova glavna prednost je znanje na področju brizganja plastike z dodatkom kovine in/ali plastike. Več kot 90 % proizvedenega je posredno ali neposredno namenjeno izvozu. Ponosni so na močno orodjarsko tradicijo, visoko usposobljenost zaposlenih in dobro tehnološko opremo, saj razpolagajo z več kot 30 CNC strojev. Velik poudarek namenjajo izobraževanju in sodelovanju z univerzama v Ljubljani in Mariboru.

Nazaj