Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Certificate of Origin

Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga

Uspeh št. 3

Poreklo pomeni za blago nekaj podobnega kot državljanstvo za ljudi. Določa, iz katere države prihaja prodano oz.  kupljeno blago, to pa se dokazuje s potrdilom o nepreferencialnem poreklu blaga. Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga – Certificate of Origin – ima pomembno vlogo v mednarodnem trgovanju in je sestavni del uvozne in izvozne dokumentacije, ki spremlja blago. Čeprav s tem potrdilom uvoznik v tujini običajno ne pridobi ugodnosti v smislu zmanjšanja oziroma odprave carinskih dajatev, je to skorajda nepogrešljiv dokument za dokazovanje skupnostnega porekla. Lahko je namreč pogoj za uvoz blaga iz določene države.

 

Osnovna kriterija za določitev porekla blaga

Kot blago s poreklom iz določene države se šteje, da je v tej državi v celoti pridobljeno ali proizvedeno oz. da je v tej državi opravljena zadnja bistvena gospodarsko upravičena predelava.

 

Izdaja obrazca

Potrdilo o poreklu blaga je sestavljeno iz treh izvodov: originala, ki spremlja blago, kopije (za vlagatelja) in zahtevka za izdajo (ostane zbornici).

Potrdilo se izda samo, če so izpolnjeni pogoji in če blago, na katerega se nanaša, ustreza merilom za pridobitev slovenskega oz. skupnostnega porekla. Vložnik mora pravilno izpolnjenemu obrazcu priložiti tudi izvozno fakturo.

Če blago ni pridobljeno v Sloveniji, nima pa tudi statusa skupnostnega blaga (EU):

v tem primeru pridobite potrdilo o poreklu blaga iz tretje države s predložitvijo naslednjih listin: izpolnjenega potrdila o poreklu blaga (Certificate of Origin), v katerem pod rubriko 3 (država porekla) vpišete dejansko državo porekla blaga; originalnega potrdila o poreklu blaga (Certificate of Origin), s katerim je blago prispelo v Slovenijo in ki dokazuje, iz katere tretje države ima blago poreklo; izvozne fakture.

Nazaj