Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik

Vsebina in oblika

Uspeh št. 11

V nižjih razredih osnovne šole smo v preteklosti za eno nalogo dobili dve oceni. Ena je bila za vsebino in druga za obliko. Natančnejših vzrokov oziroma namena takšnega ravnanja ne poznam, je bilo pa vseeno lepše videti dve dobri oceni kot le eno. Dvomim, da bi že v nižjih razredih osnovne šole oblikovanju pripisovali velik pomen. Smo se pa pri snovanju tokratne številke Uspeha odločili, da namenimo industrijskemu oblikovanju še posebno pozornost.

Dejstvo je, da je ponudba izdelkov in storitev iz dneva v dan večja. Razlikovati med podobnimi izdelki in storitvami, najti svoj prostor na prodajni polici, prepričati kupca, pa je postalo vprašanje, s katerim se ukvarja vse več ljudi. Pri tem je vse bolj pomembno zavedanje, da vsebina izdelka še ni dovolj za prodajno uspešnost, mnogokrat je ravno videz tisti, ki prevesi jeziček na tehtnici. Če zapišem še nekoliko drugače. Verjetnost za uspešno prodajo je večja, če imamo kakovosten izdelek, ki je tudi dobro oblikovan. Seveda lahko dodamo še pomen blagovne znamke, dobrega prodajnega nagovora in še bi lahko naštevali. Tista podjetja, ki so uspela razviti lastno blagovno znamko, svojo serijo izdelkov ipd., imajo običajno višjo dodano vrednost kot konkurenti v panogi. Najlepše pri vsem pa je, da ni vse pogojeno z denarjem, marsikaj je odvisno od naše iznajdljivosti, inovativnosti in predanosti kakovosti. Več pa v rubriki v središču.

Za nami je 5. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki se je je udeležilo rekordno število članov. Vse to kaže na pomen povezovanja in sodelovanja. Skupaj bomo laže prebrodili izzive in se lotili novih projektov. Zbornica je v minulem letu poslovala uspešno in takšni so tudi načrti za letošnje leto. Pridobili smo nekaj večjih projektov, ki bodo zahtevali še dodatno energijo, a tega smo vajeni in se novih izzivov veselimo.

Začenja se postopek javne razgrnitve prvega odseka južnega dela 3. razvojne osi. Tudi pri tem projektu smo v dosedanjih postopkih pokazali veliko mero enotnosti in sodelovanja. Nadaljujmo v tem duhu z željo, da bi čim hitreje prišli do uresničitve tega projekta. Naj dodam, da sta se z dograjeno avtocesto mimo Trebnjega bistveno izboljšali zanesljivost pravočasne dobave materialov in prometna varnost. Število nesreč se je znižalo, predvsem pa je razveseljivo, da ni nesreč z najhujšimi posledicami.

V zadnjih mesecih se je zgodilo še obilo drugih dogodkov, o katerih pišemo v najnovejši številki Uspeha. Udeležili smo se sejma Kariera in Informativa ter prejeli številne pozitivne povratne informacije. Odprt je razpis za podelitev inovacijskih nagrad. V osrednjem intervjuju pa predstavljamo dobitnika nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 

Nazaj