Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

5. skupščina GZDBK

Avtocesto imamo, na vrsti tretja razvojna os in univerza

Uspeh št. 11

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) ima kljub zaostrenim razmeram v gospodarstvu za seboj uspešno leto. Predsednik zbornice Jože Colarič je na skupščini, ki je potekala 3. marca na Otočcu, uvodoma poudaril, da je zbornica v minulem letu članom ponudila več brezplačnih izobraževanj, dajala pobude za izboljšanje pogojev poslovanja in izboljšanja infrastrukture ter pozorno spremljala razmere in z nasveti pomagala članom. Zbornica že četrto leto združuje člane, ki v regiji skupno zaposlujejo več kot 70 % vse delovne sile v regiji, ustvarijo več kot 80 % celotnih prihodkov regije in več kot 90 % čistega dobička regije.

Zagotavljanje infrastrukture za dolenjska in belokranjska podjetja je eden ključnih ciljev GZDBK. Z dejavnim vključevanjem je zbornica pripomogla k odprtju manjkajočega odseka dolenjske avtoceste mimo Trebnjega, ki so ga odprli lanskega 30. junija. Poleg večje varnosti za udeležence v prometu od odprtja avtoceste v regiji ni bilo zabeleženih nobenih zastojev v proizvodnji zaradi zamude dobav materiala, ki bi bili posledica zastojev na cesti. GZDBK si prizadeva, da bi čim hitreje dokončali manjkajoče priključke na avtocesto, v prvo vrsto pa prihajajo dejavnosti za začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi. Postopek javne razgrnitve omenjenega odseka, ki s cestnim obročem okoli Novega mesta in s predorom skozi Gorjance pomeni nov mejnik za nadaljnji razvoj regije, se je začel 3. marca. Zbornica pričakuje plodno razpravo in čim hitrejši začetek gradnje.

GZDBK si prizadeva za boljšo elektroenergetsko preskrbo, za katero želi, da bi bila zanesljivejša in stabilnejša, ter administrativno in davčno razbremenitev gospodarskih družb. Prizadeva si tudi za razvoj visokošolskega prostora in ustanovitev Univerze Novo mesto. Direktor GZDBK Franci Bratkovič ocenjuje, da je to cilj, ki bi bil lahko uresničen v naslednjem obdobju. Spodbudo za razvoj visokega šolstva v regiji je GZDBK pokazala tudi na letošnjem sejmu Informativa, na katerem so se pod njenim okriljem predstavile novomeške izobraževalne ustanove. Že drugo leto zapored je lani decembra zbornica na sejmu Kariera združila predstavitve nekaterih podjetij, ki delujejo v regiji. GZDBK načrtuje organizacijo skupnih nastopov članov na sejmih tudi v prihodnje.

Člani so imeli v lanskem letu na voljo več brezplačnih izobraževanj kot leto prej, bilo jih je 40, zbornica pa je pripravila še 24 plačljivih. Skupaj se jih je udeležilo več kot tisoč ljudi. Pripravili so več kot dvajset posvetov, na katerih je sodelovalo več kot 900 udeležencev. V letošnjem letu načrtujejo izvedbo vsaj 50 izobraževanj, del katerih bo namenjen izključno članom zbornice, vsaj polovica pa jih bo za člane brezplačna.

Lani jeseni se je petim delujočim sekcijam (Sekcija za kakovost in inovativnost, Sekcija za ravnanje s človeškimi viri, Sekcija za informatiko, Sekcija računovodskih servisov ter Sekcija za okolje in energijo) pridružila še Sekcija seniorjev, ki združuje upokojene menedžerje in strokovnjake. Vsaka izmed sekcij se v povprečju sestane petkrat na leto, izvede vsaj tri izobraževanja oziroma izmenjave dobrih praks ter en posvet. Njihova glavna naloga je ustvarjanje vzdušja zaupanja, ki je temelj za projektno delo. GZDBK bo tudi letos v okviru sekcij pripravila razpis za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri ter razpis za podelitev priznanj za inovacije. Zadnji je že odprt, nanj se je mogoče prijaviti do konca marca. Lani je na omenjeni razpis prispelo 28 inovativnih predlogov 16 prijaviteljev, s to rekordno udeležbo so presegli vse dotedanje rezultate.

GZDBK je uspela pridobiti projekt Kompetenčni centri kemijske industrije, pri katerem je nosilni partner in prijavitelj. V projektu poleg Združenja za kemijsko industrijo Slovenije sodeluje še dvajset drugih partnerjev. V letošnjem letu je zbornica dobila rezultate dveh projektov, in sicer Gospodarska razvojna središča, na katerem je uspela s podjetjem Krka, d. d., sodelovala pa bo tudi pri projektu, katerega nosilec je podjetje Novoline, d. o. o.

V tem letu se načrtuje večji zagon delovanja mediacijskega centra ki je bil ustanovljen lani. Člani bodo z njim dobili možnost reševanja sporov mimo sodišča. Mediatorji bodo upokojeni sodniki, odvetniki in druge osebe z ustreznimi izkušnjami, rezultat mediacije pa je lahko tudi notarsko zapisan.

Zbornica je v lanskem letu zabeležila presežek prihodkov nad odhodki, ki je znašal dobrih 5 tisoč evrov. Skupščina je soglasno potrdila letno poročilo za leto 2010, sprejela program dela in finančni načrt za leto 2011. Višina članarine je ostala nespremenjena:

-    mikro člani (do vključno 10 zaposlenih) 25 € mesečno

-    majhni člani (od 11 do vključno 50 zaposlenih) 50 € mesečno

-    srednji člani (od 51 do vključno 150 zaposlenih) 100 € mesečno

-    večji člani (od 151 do vključno 250 zaposlenih) 200 € mesečno

-    veliki člani (od 251 do vključno 450 zaposlenih) 250 €  mesečno

-    zelo veliki člani (od 451 do vključno 1000 zaposlenih) 500 € mesečno

-    največji člani (1001 in več zaposlenih) 2000 € mesečno

 

Mnenja članov

Vladimir Gregor Bahč, predsednik uprave in generalni direktor TPV, d. d.: Za zbornico, ki bo združevala Dolenjsko in Belo krajino, smo se zavestno odločili in naše sporočilo ob ustanovitvi je bilo, da bomo dobri ali pa nas ne bo. Dolenjska združuje številna uspešna podjetja, in to se pozna tudi v delovanju zbornice, zato je GZDBK dobra. Sekcije, ki jih je ustanovila, in ostale stvari, ki jih delamo skupaj, so zagotovo tista pozitivna točka, zaradi katere smo uspešnejši. Seveda lahko vsak sam pripravi izobraževanja, ampak če so kakovostno pripravljena in na njih predavajo priznani predavatelji, so tudi rezultati drugačni. Tudi skupni nastopi so tisti, ki dajejo vsem boljše rezultate. Dokler bo tako, bomo uspešni.

Boris Košmerl, direktor podjetja TRI-K, d. o. o.: Naše podjetje je član še nekaterih drugih zbornic v Sloveniji, vendar moram priznati, da je GZDBK svetla izjema, saj je precej dejavna in deluje zelo dobro. Članstvo v zbornici nam prinaša številne ugodnosti od izobraževanj in seminarjev, njen program pa je zelo obširen, zato nam ni žal, da smo njeni člani.

Alenka Janžekovič Kavšek, direktorica podružnice NLB, d. d. Dolenjska in Bela krajina: Pridruženi člani GZDBK smo približno leto in pol, naše sodelovanje ocenjujem za več kot vzorno. Zbornico predvsem odlikuje izjemna pripravljenost do novosti in inovativnih pristopov, vedno najdemo nove načine za uspešno sodelovanje in upam, da bo tako tudi v prihodnje.

Trenutno se z GZDBK dogovarjamo, da bi zbornica znotraj izobraževalnega sistema NLB, d. d. predstavila tiste stvari, ki jih gospodarstvo pričakuje od banke. Na ta način bomo skušali zgraditi še nov most med banko in komitenti ter njihovimi potrebami, željami in pričakovanji.

Predvsem pa bi želela poudariti, da v NLB ocenjujemo, da je delovanje GZDBK izjemno povezovalno in kot tako prinaša pozitivne učinke tako na gospodarsko dejavnost poslovnih subjektov in posledično tudi na splošno raven zadovoljstva prebivalcev dolenjsko-belokranjske regije. Želim si, da bi s pozitivnim pristopom in z usmerjenostjo na rešitve in ne na probleme nadaljevali tudi v prihodnje.

Nazaj