Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Intervju

Uspeh pride, če se zanj potrudiš.

Uspeh št. 11

Obdelali so že več milijard dokumentov, in sicer od najbolj zaupnih podatkov pa do arhivskih gradiv, ki bodo služili za raziskave in študije … Podjetje, ki ga je Boštjan Gaberc ustanovil leta 1992, ko je bil star komaj 22 let, uživa ugled in zaupanje doma in v tujini.

So dobitniki mnogih priznanj, tudi Dolenjsko-posavske gazele 2009, nagrade diskolobos 2009 (za projekt Kodifel) ter nagrad za najboljše sejemske predstavitve; Boštjan Gaberc je tudi letošnji dobitnik priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke.   

 

V Mikrografiji obdelujete in shranjujete dokumente za domača in tuja podjetja ter ustanove. Gre za dokumente, ki sežejo od knjig in starih listin do aktualne poslovne in tehnične dokumentacije različnih podjetij in branž. Kakšna znanja so za to delo potrebna?

Obdelujemo dokumente različnih občutljivosti, varnostnih klasifikacij ter različnih dimenzij, različnih starosti, vrst in tipov dokumentov in z zelo različnih področij. Za vsako vrsto dokumenta veljajo določene posebnosti. Posebna znanja potrebujemo za obdelavo starejših dokumentov in knjig, povsem drugačna za obdelavo aktualne poslovne in tehnične dokumentacije različnih panog – od farmacije in bančništva do zavarovalništva ipd. Naročniki nam v obdelavo zaupajo dokumente, mi pa jim predlagamo metodo implementacije. Ta je za uspeh ključnega pomena. Izjemnega pomena pa sta tudi oprema in tehnologija. Smo tehnološko razvito podjetje in usposobljeni za arhiviranje, upravljanje dokumentacije in obvladovanje različnih procesov ter avtomatizacije dela. Za nas so zelo pomembna specifična znanja v smislu novih tehnologij; tu moramo biti vsaj en korak naprej. Seveda naše delo zahteva točnost, natančnost, potrpežljivost …

Delate z zaupnim materialom. Kako zagotavljate varnost, saj gredo dokumenti čez več rok in več oči?

Zaupanje je seveda prvi pogoj za sodelovanje, ki ga moramo z naročnikom vzpostaviti. Izguba, poškodba dokumentov ali celo razkritje vsebin bi bila nepojmljiva škoda za naše podjetje. Naša varnostna politika je zelo visoka, saj delamo tudi z zelo starimi, arhivskimi dokumenti, s tajnimi podatki, vezanimi na Nato in EU, obdelujemo razno občutljivo poslovno dokumentacijo … Zagotavljamo neprekinjeno poslovanje, zato podatke hranimo tako na glavni kot tudi na rezervnih, oddaljenih lokacijah. Odgovornost vodilnih v Mikrografiji in vseh zaposlenih je velika; vedno znova pa jo moramo še nadgrajevati, da jo lahko upravičimo. Postopki izvedbe posamezne storitve potekajo v več fazah, s tem da je krog oseb, ki imajo pregled nad celovitostjo podatkov, zelo ozek in tudi zelo motiviran.

Je motivacija plača?

Ne samo plača oz. denar; pomembna je prava delovna klima, ki mora omogočati dovolj svobode, da se tako rekoč spontano razvija kreativnost. Veliko vlagamo tudi v strokovni in ne nazadnje tudi osebnostni razvoj. Izobraževanje z različnih področij je ključno za naše uspešno delo, kot seveda za razvoj IT kadra, zato skrbimo, da smo prisotni na vseh v svetovnem merilu pomembnejših dogodkih in izobraževanjih.

Javljate se na razpise v EU in med drugim so vam zaupali obdelavo dokumentov tudi v Siemensu, delali ste tudi za avstrijski arhiv, Združene narode …

V Siemensu smo bili med desetimi podjetji, ki so prišla v finalni izbor možnih izvajalcev projekta in nazadnje smo jih s strokovnim znanjem, zmogljivostmi in odzivnostjo tudi prepričali, da so nam zaupali enega največjih tovrstnih projektov v Evropi. To je bilo leta 2007. Uspeli smo zadostiti izjemno zahtevnim kriterijem; med njimi je bil tudi zelo kratek rok izvedbe projekta, ki je bil vezan na celotno Nemčijo. S projektom smo dosegli zares neverjeten razvoj! Na projektu je delalo 200 ljudi, ki smo jih morali v kratkem času priučiti za delo. To je bil ogromen izziv in prav taki izzivi nam dajejo krila! Za Avstrijo smo v elektronsko obliko digitalizirali kataster, in sicer za obdobje Marije Terezije. Njena lastnina je segala od Avstrije, Italije, Hrvaške, Romunije, Slovenije … Zaradi denacionalizacije je bilo treba za ta del izpeljati tudi veliko poizvedb. Skratka, tudi to je bil zajeten in zahteven projekt.

Podjetje imate tudi v Bosni, kjer imate tudi izjemne rezultate.

Podjetje imamo v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. Še zlasti v Bosni smo zelo uspešni, saj imamo kar nekaj novih projektov; lani smo tam dosegli kar 40-odstotno rast. Uspeli smo pridobiti zanimiv in zelo zahteven projekt za sodstvo. Zaradi naglega povečevanja števila zahtevkov so se njihovi sodni zaostanki skokovito povečevali. Med temi so bili tudi številni neplačniki računov za razne storitve od komunale do elektrike. Za posamezne zamudnike smo združevali različne račune in jih strnili v enega ter tako zmanjšali število zahtevkov tudi za desetkrat, državi pa smo s tem prihranili kar pet milijonov evrov. Vedno iščemo najboljši možni in poslovno primeren model; pri tem pa ni enotne formule. Tako širimo znanje, pridobivamo izkušnje in se soočamo z novimi izzivi. 

Dela imate očitno vse več in več, saj je bilo vaše podjetje med najhitreje rastočimi …

Podjetja se zavedajo, da sta elektronsko poslovanje in e-arhiviranje dokumentacije nujnost, saj zagotavljata hitrejši odziv, urejenost in preglednost nad poslovnimi procesi in nad dokumentacijo. Pri tem je pomemben tako prihranek časa kot tudi denarja, to pa so pomembni elementi konkurenčne prednosti.

Kako ste sploh začeli s podjetjem?

Ob osamosvojitvi je bila podjetniška iniciativa bolj poudarjena, in zato sem se kljub mladosti, saj sem bil star 22 let, odločil, da se bom lotil nečesa povsem novega, česar v Sloveniji še ni bilo. Imel sem veliko idej in prav nič denarja. Imel pa sem srečo, da sem se v Nemčiji seznanil z vsebinami obdelave in hrambe dokumentov, da sem dobil prave informacije, dober vpogled v to vsebino. Tako sem tamkajšnje izkušnje laže prenesel v svoje podjetje oz. v naše okolje. Z izposojenim finančnim vložkom v višini 50 000 nemških mark sem ustanovil Mikrografijo in začel s poslovanjem. Sedaj je v Mikrografiji že 60 zaposlenih. Naša prva stranka je bila zavarovalnica Tilia, s katero še vedno uspešno sodelujemo.

V Sloveniji smo na več lokacijah – sedež podjetja je v Novem mestu, smo pa še v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Velenju. Širimo se tudi izven naših meja – omenil sem že podjetji v Bosni in Srbiji. Danes nekaj več kot polovico prihodkov ustvarimo v Sloveniji, ostalo v tujini.

Svoj razvoj zastavljate tudi v povsem novih smereh, in sicer v povezavi s specifičnimi znanji in v smislu visokih tehnologij. Ali je naše okolje že zrelo za to?

Internet in e-poslovanje (elektronska pošta in e-bančni računi) sta naredila velik premik v razumevanju in sprejemanju tega področja; prednosti pa so na dlani. Seveda se to področje še naprej naglo razvija. Tako je nova tehnologija že tukaj ob njeni predstavitvi, pa po navadi okolje še ni dovolj zainteresirano. Okolje dozori nekoliko kasneje, in zato tudi nekoliko kasneje sledi novi tehnologiji. Toda, kot rečeno, moramo biti ponudniki pripravljeni in vsaj en korak pred drugimi. Načrti Mikrografije gredo v področje tehnologije 3D. Ta je že danes razvita do te mere, da za ogled 3D objektov ne potrebujemo več posebnih očal. Toda tovrstni izdelki bodo na trgu šele čez kakšno leto ali dve in takrat moramo v Mikrografiji to možnost tudi že ponuditi. Izziv vidim v več smereh; tudi v izboljšani virtualni prodaji. Tehnika 3D bo vsak izdelek kupcu približala do najmanjše podrobnosti. Če boste kupovali čevlje, boste lahko videli notranjost čevlja, podplat … Zanimiv izziv je tudi virtualni muzej; lahko si boste ogledali arheološke predmete z vseh strani. Tako bo mogoče arhivirati izdelke, objekte … Ponuditi želimo uporabne rešitve, ki jih naročniki potrebujejo za izboljšanje pogajalskih in prodajnih možnosti.

Za Mikrografijo pravite, da je t. i. ploščato podjetje.

Postopno smo rasli in ves čas sem si prizadeval vzpostaviti sistem, ki bo zaposlenim omogočal sproščeno in ustvarjalno delo. Pomembni so spoštovanje, zaupanje, zadovoljstvo in navdušenje nad delom. Veliko se družimo tudi izven delovnega časa. Zavedam se, da so v storitveni dejavnosti ključnega pomena ljudje; posel smo ljudje! Zato si nenehno prizadevam čim več prispevati k dobrim, pozitivnim odnosom znotraj družbe in tudi v povezavi z našimi poslovnimi partnerji. Zavedam se, da so moji sodelavci največje bogastvo podjetja.

Ali imate v načrtu širitev dejavnosti?

Utrjevati in širiti želim našo osnovno dejavnost; osredotočen sem predvsem na to. Drugih vsebin ne nameravam priključevati oziroma se širiti na sorodna področja. Zato že nekaj časa gradimo tesna sodelovanja s partnerji, ki so strokovnjaki na posameznih področjih. Prav tako ne razmišljam o prodaji podjetja ali kaj podobnega. Precej ponudb dobivam glede vlaganj v različne delnice ali perspektivna nova podjetja, vendar do sedaj še vedno najbolj verjamem v Mikrografijo in vlagam vanjo. Kar ustvarimo, vložimo v razvoj, tehnologijo, izobraževanje. Tako je že vse od začetka. Imamo pa v načrtu še povečati prisotnost v tujini. Poleg že omenjenih držav delamo tudi na Hrvaškem in v Makedoniji, prek agentov pa tudi v Nemčiji in Avstriji. Menim, da je naša prednost v celovitosti različnih tehnologij, v bogatih izkušnjah in seveda v znanju. Smo tudi v fazi pridobivanja certifikata ISO 27001. To je standard za informacijsko varnost, ki zagotavlja varnost podatkov in dokumentov, kar je izjemnega pomena za naše naročnike.

Vas konkurenti posnemajo?

Ne morem govoriti o posnemanju; opažam pa, da so primeri, ko nekdo ugotovi, da smo uspešni in da bi se s podobnim delom lahko ukvarjal tudi on in na hitro uspel. Kdor ima izkušnje v našem delu ali v podobni dejavnosti, ve, da so to nerealna in lahko celo pogubna pričakovanja. To tako ne gre! To je proces – mi smo se učili iz izkušenj; nismo delali samo uspešnih korakov, zato smo se učili tudi na lastnih napakah. Sedaj pa se skušamo kaj naučiti na tujih napakah; od konkurence, naročnikov, posnemamo izkušnje dobrih praks iz drugih panog.

Kaj menite, da bi bilo v poslovnem svetu treba spremeniti, kaj vas moti?

Marsikaj! Predvsem pa mislim, da je pri Slovencih preveč črednega nagona. To potrjuje že omenjeno brezglavo posnemanje, namesto da bi se potrudili poiskati drugačne, izvirne, lastne rešitve. V tem smislu je tudi popularno sklicevanje na krizo, ki je dežurni krivec za vse. Mi smo jo vzeli kot izziv. Če podjetje zdravo raste, to je predvsem skozi ideje, skozi borbo za posel, vzame take pretrese kot možnosti. Poleg tega ne smeš videti le številk, le dobička. Voditi te mora občutek za posel, veselje do dela; tako zmoreš več in preneseš več! Sicer pa je očitno tudi v času krize dovolj denarja, saj so iskalci hitrega zaslužka pripravljeni vlagati v dobro stoječa podjetja, če jim le zagotavljajo primerne donose. Pri tem je čisto vseeno, kam in za kaj vlagajo svoj denar, le da bo pričakovan donos.

Vaše delo je vaš način življenja. Kaj pa družina?

Otroci – tri sinove imam – naju z ženo spravijo v hribe, na smučanje, radi tudi jadramo. Ker sem cele dneve vpet v vodenje podjetja, so za družino rezervirani predvsem vikendi, če so prosti, seveda. V povprečju sem namreč kar pol leta na službeni poti.

Nazaj