Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razpisi

KoCKE – Kompetenčni center kemijske industrije

Uspeh št. 11

Zlagali smo in tudi uspešno zložili prvi večji razpis za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Kot nosilni partner smo se v septembru skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in 24 drugimi partnerji iz cele Slovenije prijavili na razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje za sofinanciranje vzpostavitve kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. S predlogom za vzpostavitev Kompetenčnega centra kemijske industrije smo bili izbrani med kar 68 prijavljenimi predlogi. Partnerstvo poleg 22 podjetij, od tega jih je 7 iz naše regije, sestavljajo še ZKI, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije ter Visoka šola za tehnologijo polimerov. 

Projekt predvideva vzpostavitev kompetenčnega centra, ki bo nudil dodatno izobraževanje na področju kemijske industrije, najprej za partnerje projekta, kasneje pa tudi širše. Pojem kemijska industrija zajema dejavnosti kemije, farmacije ter plastike in gume. Po dogovoru v tej fazi farmacija ne bo neposredno vključena v projekt, bo pa po potrebi pomagala s specialnimi in naprednimi znanji, ki jih ima. Projekt spodbuja izmenjavo znanja in prenos dobrih praks, ki pomenita in prinašata stroškovno učinkovit izobraževalni proces, ki bo dvignil kakovost kadrov in s tem prispeval k večji konkurenčnosti podjetij panoge. Za regijo to pomeni dvig kakovostnega kadra v panogi, ki v regiji ustvari največ prihodkov. Hkrati pomeni povečanje konkurenčnosti gospodarstva in dolgoročno rast, kar se sklada s poslanstvom GZDBK – ustvarjanje poslovnih priložnosti za jutri.

Konec januarja pa smo bili Razvojni centri slovenskega gospodarstva na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo kot partnerji konzorcija uspešni še dvakrat in tako postali partnerji Farmacevtskega gospodarskega razvojnega središča – Farma GRS, katerega vodilna partnerica je Krka, d. d., Novo mesto, in partnerji Razvojnega centra za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja In.medica, katerega vodilni partner je podjetje Novoline, d. o. o. Več o obeh razpisih v prihodnji številki Uspeha.

Nazaj