Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sodelovanje

PRSS in GZDBK z roko v roki

Uspeh št. 11

Predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi Elvira Medved in direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Franci Bratkovič sta v začetku januarja podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju.

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje strokovnjakov s področja odnosov z javnostmi, ki je bilo ustanovljeno novembra 1990. PRSS združuje skoraj 500 članov – strokovnjakov za odnose z javnostmi. V okviru PRSS deluje 5 sekcij, to so IABC (Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev), Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti, Sekcija za interno komuniciranje, Sekcija javnega sektorja in Študentska sekcija.

Pod okriljem Slovenskega društva za odnose z javnostmi pa deluje tudi pet regij, in sicer ljubljanska (01), mariborska (02), celjska (03), primorska (05) in sedaj še dolenjska (07).

Od januarja 2010 društvo PRSS vodi uprava s predsednico Elviro Medved ter podpredsednicama Simono Rodež in Karidio Toure Zakrajšek.

V okviru Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) pa deluje 6 sekcij, katerih namen je povezovanje, medsebojno sodelovanje, izobraževanje in izmenjava dobrih praks v določeni dejavnosti ali na določenem področju dela. Tokrat smo se odločili, da bomo najprej ustanovili regijsko skupino 07 poslovnih komunikatorjev, ki bo del PRSS, kar seveda lahko v prihodnje preraste tudi v sekcijo GZDBK. Vodenje dolenjske regijske skupine je prevzela Teja Lesjak.

Dogovorili smo se, da bomo najmanj štirikrat na leto organizirali strokovna srečanja, sodelovali pri zagotavljanju izvajalcev in organizaciji dogodkov ter si prizadevali za promocijo in krepitev ugleda dejavnosti odnosov z javnostmi v dolenjsko-posavski in belokranjski regiji. Ti iz dneva v dan postajajo pomembnejši, saj informacijska družba, v kateri živimo, z nenadnim razvojem komunikacijskih tehnologij in hitrega pretoka informacij korenito spreminja naš pogled na svet. 

Nazaj