" /> Skupni sejemski nastopi pod okriljem GZDBK | Glasilo Uspeh | Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Skupni sejemski nastopi pod okriljem GZDBK

Povzetek" size=51 rows="5" cols="90" class="def">

Uspeh št. 11

Sejemski nastop je učinkovita oblika neposrednega poslovnega komuniciranja. Zanj so značilni visoki stroški, ki morajo biti upravičeni. Zato je potrebna temeljita priprava nastopa, da dosežemo čim boljše rezultate. K učinkovitemu sejemskemu nastopu pomagajo dobro zastavljeni jasni cilji in dejavnosti, ki jih v zvezi s sejmom izvajamo. Razstavni prostor mora biti oblikovan oziroma zasnovan urejeno ter z jasnim in – če je le mogoče – inovativnim sporočilom. Osebje, ki nas na sejmu predstavlja, mora biti visoko motivirano ter dobro pripravljeno na obiskovalce posameznega sejma. Predstavitveno in marketinško gradivo ter poslovne vizitke dosežejo daleč večji učinek, če so obiskovalcu izročeni osebno ob pogovoru o tistem, kar ga najbolj zanima. Dober sejemski nastop še zdaleč ni le »štant« na sejmu. Nanj se je treba temeljito pripraviti vnaprej. O sejemskem nastopu je treba komunicirati pred, med in po njem z vsemi nam pomembnimi javnostmi. Po sejmu preverimo, ali smo dosegli zastavljene cilje, določimo dejavnosti, ki jih moramo v povezavi s sejmom še narediti, ter določimo izboljšave sejemskega nastopa za prihodnjič.

Z dobrimi sejemskimi nastopi večamo prepoznavnost svojega podjetja (organizacije), dejavnosti, ponudbe, pridobivamo kupce, poslovne partnerje in nove sodelavce ter preučujemo sejemsko predstavitev drugih.

Pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) se zavedamo pomena in priložnosti, ki jih ponujajo sejemski nastopi, zato svojim članom omogočamo skupne sejemske nastope pod okriljem GZDBK. Tako nastopajoči pridobijo ne le večjo prepoznavnost ter medsebojno povezanost, ampak se sejma lahko udeležijo z manjšimi stroški, kot če se na sejem odpravijo v lastni režiji. Skupinski nastop poteka na večji razstavni površini, ki jo skrbno oblikujemo in uredimo. Skupni razstavni prostor je oblikovno poenoten, tako da izpostavimo pomen naše regije in njenih prednosti ter značilnosti. Vsak nastopajoči ima znotraj skupnega prostora svoj prostor s svojim predstavitvenim pultom ter s svojim imenom in logotipom.

Novembra 2009 smo na sejmu Kariera prvič združili moči in nastopili skupaj kot regija. Pet podjetij se je odločilo za skupen nastop na sejmu, torej pod okriljem GZDBK. Skupen nastop se je izkazal kot pozitivna, sinergična in inovativna izkušnja vseh udeleženih, zato smo skupni sejemski nastop izvedli tudi v letu 2010 in ga pripravljamo tudi v letu 2011.

Decembra 2010 sta se na sejmu Kariera petim podjetjem – Revoz, Secop kompresor (nekdanji Danfoss Compressors), Adria Mobil, Trimo in TPV – , ki so nastopili skupaj že na Karieri 2009, pridružili tudi Krka in Infotehna.

Kariera je vseslovenski sejem, ki je namenjen predvsem iskalcem zaposlitve. Naš skupni nastop je obiskovalka Kariere 2010 iz Slovenskih Konjic Helena Ajdnik komentirala tako: »Iščem zaposlitev na področju medijev, marketinga, odnosov z javnostmi. Pričakovala sem, da bo ta sektor na razstavišču slabo zastopan, kar je tudi bil. A mi je sejem vseeno dal nekaj, česar nisem pričakovala. Pod okriljem GZDBK so nastopila znana in uspešna podjetja, katerih predstavniki so dajali informacije o možnostih zaposlovanja. In zelo razveseljivo je, da GZDBK na dober način skrbi za promocijo dolenjske regije in dokazuje, da je to območje eno najuspešnejših v slovenskem zaposlitvenem prostoru.«

Letos smo 21. in 22. januarja pod okriljem GZDBK na vseslovenskem sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja Informativa predstavili štiri podporne člane, in sicer izobraževalne ustanove: Fakulteto za industrijski inženiring, Novo mesto, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu in Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto.

V okviru tega sejemskega nastopa smo za obiskovalce sejma pripravili anketne vprašalnike. Poleg ličnega razstavnega prostora je obiskovalce privabljalo tudi zelo dejavno osebje, ki jih je spodbujalo k izpolnjevanju anket. Izpolnjene ankete so bile vključene v nagradno žrebanje. Izmed 492 obiskovalcev sejma, ki so izpolnili anketo, smo  izžrebali 35 dobitnikov zanimivih nagrad. Na razstavnem prostoru smo predstavili tudi vse, ki so prispevali nagrade izžrebancem. To so Založba Goga, Hostel Situla Novo mesto, LokalPatriot, Mladinski klub DNŠ, Adria Mobil, d. o. o., Krka, d. d., Revoz, d. d., TPV, d. d. in poslanec Franci Kek.

Dosedanji skupni nastopi so se izkazali kot pozitivna izkušnja. Na zbornici bomo tudi v prihodnje pozorni na povpraševanje o skupnih nastopih na sejmih. Vaše predloge in vprašanja nam pošljite na info@gzdbk.si.

Nazaj