Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik

Vse se začne pri ljudeh

Uspeh št. 12

Odličnost se začne z odličnostjo posameznika, in zato tej temi namenjamo osrednjo pozornost v reviji. Zanimivi sogovorniki osvetljujejo različne poglede na odličnost. Vsak s svojega zornega kota, vsak s svojimi izkušnjami, a vsem je skupno, da odličnost ne pride čez noč in ni nekaj, kar bi bilo dano enkrat za vedno. Odličnost se gradi celo življenje, postopoma, nepretrgoma, z razmislekom, ustvarjalnostjo in še bi lahko našteval.

Seveda odličnost posameznika ali posameznih skupin sama po sebi še ni dovolj za uspešnost. Zelo pomembni so tudi okolje, v katerem delujemo, in številni zunanji dejavniki. Na nekatere lahko vplivamo bolj, na druge manj. V zadnjih mesecih smo se soočili s primerom, ko se je lastnik podjetja odločil preseliti proizvodnjo v drugo državo. Vse dosedanje optimizacije proizvodnje do sedaj naj ne bi več zadoščale za uspešno poslovanje v prihodnje, in to kljub veliki volji in pripravljenosti zaposlenih, da se soočijo z novimi, še zahtevnejšimi izzivi. Razlika med plačo, ki jo prejme zaposleni, in zneskom, ki ga mora plačati delodajalec v Sloveniji, je prevelika. Da ne govorimo o ustreznosti infrastrukture, ki je še kako pomembna.

Kaj globalizacija pomeni, pa smo lahko videli v še enem primeru, in sicer ko tovarna, ki ima zadosti naročil, zmanjša obseg proizvodnje zaradi nezmožnosti dobave pomembnih elektronskih sklopov. Potres na Japonskem zmanjša oziroma ustavi proizvodnjo na drugem koncu sveta. Pred leti bi se nam kaj takšnega zdelo skoraj nemogoče, danes pa vse bolj spoznavamo, da smo bistveno bolj soodvisni kot kadar koli v preteklosti.

In če se vrnem k izhodiščni temi. Seveda lahko govorimo o odličnosti posameznika kot osnovnemu elementu družbe, a bistveno je, da ne ostane pri posameznikih, da se širi na vedno nove ljudi, podjetja, organizacije, podporne ustanove. Odlični posamezniki, medsebojno povezani, sodelujoči, so temelj za nadaljnji razvoj, za iskanje novih poti, za reševanje novih izzivov. Vse to daje upanje, da še vedno obstajata volja in zmožnost, da se bodo razmere izboljšale. In k temu lahko prispevamo vsi. Vsak svoj kamenček zgodbe, da bo na koncu mozaik popoln. Ne pričakujmo, da bo naše delo opravil nekdo drug. Ob tej priložnosti vas vabim na podelitev priznanj najboljšim inovatorjem Dolenjske in Bele krajine, ki bo 8. junija na Otočcu.

Nazaj