Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Posvet

23. Otoški forum odličnosti

Uspeh št. 12

Na Otočcu sta Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine 25. maja 2011 organizirala že 23. forum odličnosti in mojstrstva. Tokratni forum so organizatorji in predavatelji stkali okoli teme Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva.

Tudi letošnji forum se je začel s tradicionalno podelitvijo velike nagrade odličnosti in mojstrstva. Eminenten krog forumovih odličnic in odličnežev, v katerem so že primadona Vilma Bukovec, pisatelj Boris Pahor, glasbenik Slavko Avsenik, gospodarstvenika Jože Colarič in Miloš Kovačič, akademiki France Bernik, Kajetan Kovič, Ciril Zlobec, Janez Menart in Tone Pavček, ekonomista Ivan Turk in Jožefa Miklič, upokojeni nadškof in metropolit Alojzij Šuštar, profesorja Aleksandra Kornhauser in France Bučar, baletna umetnika Pia in Pino Mlakar ter olimpionika Leon Štukelj in Miro Cerar, se je oplemenitil z novim odličnežem, ki je hkrati tudi idejni oče in pobudnik Otoškega foruma odličnosti in mojstrstva. Janezom Gabrijelčičem.

V uvodnem sklopu predavanj so Miro Cerar, Nada Zupan in Tatjana Dragovič podali svoja razmišljanja o mestu etike v vseživljenjskem učenju, izzivih izobraževanja za odličnost v družbi znanja ter o vseživljenjskem učenju kot gradniku osebne in profesionalne odličnosti.

V nadaljevanju je programski svet foruma podelil nagrado organizaciji, ki je v minulem letu na novo zaposlila največ delavcev. Prejela jo je novomeška Krka. Nato so udeleženci spoznali vzgojne elemente pedagogike montessori, ki so jo predstavili otroci in pedagogi vrtca Jana. 

Popoldanski del foruma je bil namenjen predstavitvam dobrih praks in okrogli mizi o praktičnih pristopih na področju vzgoje, izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Tomaž Savšek je predstavil model stalnih izboljšav in inovativnosti podjetja TPV, d. d., ki je bil finalist lanskega razpisa Priznanja za poslovno odličnost Republike Slovenije (PRPSO), Karmen Gorišek je razkrila povezavo med kompetenčnimi profili in organizacijskim učenjem. Karmen Kern Pipan je predstavila novosti v modelu odličnosti EFQM s posebnim poudarkom na inovativnosti, direktor GZDBK Franci Bratkovič pa je navzoče seznanil z inovativnim pristopom za odkrivanje talentov.

Letošnji nagrajenec Janez Gabrijelčič je nagrado prejel iz rok lanskega dobitnika Miroslava Cerarja. O tem, kaj mu nagrada pomeni, je povedal: »Vesel sem, hkrati pa sem tudi nekoliko v zadregi, ko pogledam, kdo so bili moji predhodniki. To so ljudje, ki so veliko dosegli, tolažim se, da je pred mano še nekaj let, ko lahko še kaj postorim in se jim skušam približati. Kar je najpomembneje pri nagradi, je, da to, kar smo zasejali pred toliko leti, še vedno živi, ker veliko idej zakrni, ampak ideja, da se pomembnim ljudem, ki so zgled v družbi, podeli priznanje. Nagrada ni pomembna toliko zato, da se nekomu podeli naziv odličneža, temveč gre za širšo idejo zasaditi seme odličnosti v družbi, ki naj se razvija naprej. Odličnost pomeni biti, biti osebnost, da imaš svoje stališče ter da uporabljaš najboljši računalnik na svetu – svojo glavo. Slovencev nas je samo dva milijona, ampak imamo dva milijona glav najboljših računalnikov. Na tem je treba graditi, na modrosti, ki se pridobiva s tem, da imaš veliko znanja, ki ga povezuješ v smislu doseganja ciljev. Cilj pa nikakor ne sme biti zgolj veliko denarja, kajti veliko denarja lahko prinese celo nesrečo. Treba je uravnoteženo živeti in delati, živeti v skladu s svojimi cilji ter hkrati upoštevati cilje svojih sodelavcev in okolja. In koncept je zelo pomemben in upoštevan v teoriji odličnosti, zato smo v konceptu našega foruma rekli, da je forum odličnosti in mojstrstva. Tudi mojster je odličen, tudi nekvalificiran delavec ima kali odličnosti, na menedžerjih je, da znajo te kali prepoznati in jih spodbuditi. S forumi želimo ravno to poudariti in razvijati.«

Nazaj