Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Zbor članov Sekcije za ravnanje s človeškimi viri

Uspeh št. 12

21. aprila 2011 je bil zbor članov Sekcije za ravnanje s človeškimi viri (SRČV), na katerem so obravnavali in potrdili poročilo o delu za leto 2010. Predsednica sekcije Marta Strmec je poudarila, da si bo sekcija tudi v prihodnje prizadevala za krepitev medsebojnega sodelovanja na kadrovskem področju v regiji in da bo v okviru poslanstva in Kodeksa za ravnanje s človeškimi viri še naprej promovirala idejo dobrih delovnih praks na področju zaposlovanja.

Na že prepoznaven razpis se vsako leto prijavijo podjetja, ki z veliko mero angažiranosti dokazujejo, da so izboljšave na področju kadrovanja vedno možne. Po uradnem zboru sekcije so se zvrstila tri zanimiva predavanja o zdravju in socialnem podjetništvu. Socialna ekonomija je pojem, ki se uveljavlja v zadnjih letih in predstavlja nov koncept reševanja socialnih problemov s podjetniškimi pristopi. Model zadnjega je predstavila Doroteja Volovec iz Zavoda za spodbujanje in razvijanje kvalitete življenja Papilot. Dušan Harlander z Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto je v nadaljevanju spregovoril o novem dokumentu s področja zdravja v JV regiji in nakazal smernice determinant zdravja v regiji. Polona Zupančič iz podjetja Sedi5 pa je spregovorila o vrednoti zdravja in izpostavila pomembnost zdravih odnosov in sposobnost obvladovanja čustev.

Člani sekcije so druženje po predavanjih nadaljevali na Karierno zaposlitvenem sejmu zavoda za zaposlovanje, ki že tradicionalno sovpada z zborom Sekcije za ravnanje s človeškimi viri. 

Nazaj