Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

21. seja upravnega odbora

Uspeh št. 12

Uvodoma je bilo predstavljeno poslovanje v minulem letu, pri čemer je direktor zbornice Franci Bratkovič izpostavil, da članstvo ostaja na stopnji, ki je bila dosežena leto prej, ter predstavil načrt dela za prihodnje leto. Upravni odbor je v nadaljevanju sprejel imenovanje kandidatov v skupščino Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), imenovanje ocenjevalne komisije za podelitev priznanj ter se seznanil z razmerami v podjetjih Secop kompresorji ter Revoz, ki je moral zaradi prekinjene dobave potrebnih avtomobilskih komponent začasno ukiniti tretjo izmeno. Navzočim je nato Matjaž Pavlin iz turistične agencije Kompas Novo mesto predstavil najnovejša prizadevanja na področju turizma v regiji.

Seja se je nadaljevala z osrednjo točko srečanja, med katero so sodelujoči izmenjali svoje izkušnje pri delu v ustanovah, v katerih sodelujejo kot predstavniki GZDBK. Število predstavnikov v različnih regijskih in državnih ustanovah se povečuje, kar pomeni, da se laže širijo skupne vrednote, ki so povezane z inovacijami, znanjem, povezovanjem in solidarnostjo. GZDBK ima predstavnike v osmih regijskih in dveh državnih ustanovah, v katerih je cilj delovanja uresničevanje vizije zbornice postati najuspešnejša regija ter poslanstva ustvarjanja poslovnih priložnosti za jutri. Direktor zbornice Franci Bratkovič je še poudaril, da se zbornica vedno odzove na pozive imenovanj ali predlaganj kandidatov v različne ustanove. Na razširjeni seji so bili prisotni tudi predsedniki sekcij in komisij, ki delujejo v okviru GZDBK.

Predstavniki GZDBK delujejo v Regionalnem razvojnem svetu, v upravnih odborih Fakultete za informacijske študije, Fakultete za industrijski inženiring in Fakultete za organizacijske študije, v svetu zavodov Šolski center Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto in ZZZS, OE Novo mesto, v svetu Nahtigalovih priznanj, v svetu agencije Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, na Delovnem in socialnem sodišču, v strateškem svetu za malo gospodarstvo in podjetništvo pri GZS ter strateškem svetu za regionalni razvoj pri GZS.

 

Azra Adrovič, Revoz, d. d., predstavnica GZDBK na Delovnem in socialnem sodišču: Pri tej funkciji se mi zdi zanimivo to, da imam drug pogled na sojenje. Sicer sem pri svojem delu vedno nastopala kot stranka, pri čemer zasleduješ svoje interese in cilje. Naloga sodišča pa je, da povzame vse bistvene dokaze in se dvigne nadnje ter sprejme neko odločitev, ki naj bi bila pravilna. To je drugačen način razmišljanja, pri čemer svoj prispevek vidim v tem, da k postopku dodam znanje iz gospodarstva in prakse.

Tomaž Savšek, TPV, predstavnik GZDBK v Regionalnem razvojnem svetu in Svetu Šolskega centra Novo mesto: Kot predstavnik GZDBK sodelujem v različnih strokovnih organih tako na regionalni kot tudi na državni ravni. Delam predvsem na področju izobraževanja, visokega šolstva in raziskav, kar je tudi moje področje v podjetju, iz katerega prihajam. Sodelovanje v teh ustanovah vidim predvsem kot priložnost zastopati stališča gospodarstva Dolenjske in Bele krajine. 

Nazaj