Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Projekt POZA

Uspeh št. 12

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je bila uspešna na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2011 in 2012, in sicer s prijavo projekta POZA – Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih.

Projekt POZA sestavljajo izobraževalno-vzgojne dejavnosti, ki so namenjene delodajalcem in delavcem. Tako bomo izvajali delavnice, seminarje, posvete, okroglo mizo, oblikovali bomo priročnik modela POZA na podlagi pilotnega testiranja v delovnem okolju. S projektom bomo spodbujali pristojne v podjetjih, da znajo na zdravje zaposlenih pogledati širše kot le na odsotnost zaradi bolezni, in tako učinkoviteje preprečevati in zmanjševati zdravstveni absentizem v delovnih okoljih. Spodbujali bomo delodajalce k prijaznemu in zdravju neškodljivemu delovnemu okolju, ustrezni komunikaciji in spoštljivemu odnosu, pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti posameznika ter ustreznim socialnim razmeram, ki vplivajo na celovito zdravje zaposlenih.

Za priporočila, ki ste nam jih za pripravo prijave projekta POZA na razpis napisali in nam tako izkazali svoje zaupanje, se vam iskreno zahvaljujemo.

Nazaj