Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

projekti

Nagrade za inovativnost GZDBK za leto 2010

Na Otočcu je 8. junija Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) tudi letos podelila nagrade za inovativnost za leto 2010. Med prijavljenimi predlogi, ki so se potegovali za zlata, srebrna in bronasta priznanja, je bila tudi tokrat vrsta zanimivih inovacij, ki so lahko navdih za vsakogar, ki ga zanima, kako narediti nekaj novega.

Uspeh št. 13

Morda lahko opišemo rdečo nit tokratnega srečanja kot poskus odgovora na enostavno vprašanje: »Kaj je inovativnost?« Glavna govornica ob dogodku Tatjana Fink iz Trima je svoj nagovor zbranim končala z zelo odkritimi besedami – inovacija je denar! Tako tudi najlaže rešimo uganko, kako ločimo inovacijo in izum. Izum je neka nova ideja, za katero smo vlagali čas, znanje in denar, da smo do nje prišli, inovacija pa je v poslovnem smislu nekaj mnogo bolj oprijemljivega, saj neko idejo oplemenitimo z delom in znanjem, da sedaj ustvarja denar, novo dodano vrednost. V današnjih zaostrenih gospodarskih razmerah so podjetja prisiljena k inoviranju, da lahko preživijo, kar pa ne pomeni, da izumljajo nekaj povsem novega, ampak velikokrat na novo osmislijo tisto, kar že imajo ali kar že poznamo. Bolj učinkovito, z novimi ciljnimi trgi, s cenejšo proizvodnjo ali z odgovorom na specifične potrebe trga.

 

Enačba inovacije                              Enačba izuma

ideja x čas x delo = denar                  denar x čas x delo = ideja

 

Navdih lahko poiščemo tudi v zgodovini inoviranja

Izvrsten zgled inoviranja dobimo pri Thomasu A. Edisonu, izumitelju ali še bolje inovatorju žarnice, ki je tudi v znaku inovacijskih nagrad GZDBK. Edison je bil po oceni zgodovinarjev mnogo bolj inovator kot izumitelj, saj je edini med mnogimi 'izumitelji' žarnice, ki so jih našteli prek 25, uspel žarnico komercializirati in jo spraviti do množične proizvodnje. Ideja žarnice ni bila njegov izum, ampak je z veliko mero dela, poskusov in vztrajnostjo tako izpopolnil izume drugih, da je bila njegova žarnica uporabna tudi v poslovnem smislu. Ob tem pa je imel jasno zasnovano tudi električno infrastrukturo, ki je ob žarnici nepogrešljiv del poslovne enačbe.

Ko ocenjujemo inovativnost prejetih predlogov iz naše regije, lahko zaključimo, da podjetja zelo dobro razumejo inovativnost, saj so bili vsi predlogi usmerjeni tržno, z jasno vizijo, komu je inovacija namenjena in kaj pomeni za poslovanje podjetja. V mnogih primerih je inovacija pomagala podjetjem obiti prepreke trga, konkurence ali tehnologije. Strokovna komisija, ki je inovativne predloge ocenjevala, je tako poudarila, da so podjetja očitno prepoznala, da le razvoj novih lastnih proizvodov vodi v povečanje konkurenčnosti na trgu in nudi več poslovnih priložnosti.

V smeri načrtnega vzgajanja inovacij

Okrogla miza, na kateri so sodelovali dr. Aleš Rotar iz Krke, Elvis Pečelat iz Infotehne ter Denis Stepančič iz Trima je prinesla nekaj zanimivih poudarkov o razvoju inovativnosti, saj so sogovorniki poudarjali potrebo po sistematičnem inovativnem delu. Na prvi pogled se zdi, da je to v nasprotju z inovativnostjo, ki naj bi bila velikokrat posledica naključnih prebliskov, a v resnici ni tako. Uspešne inovacije so rezultat načrtnega dela, od vključevanja mladih v inovativne procese do vlaganja v sodelovanje z ustanovami znanja, fakultetami, inštituti… Gotovo je treba v podjetjih gojiti inovativnega duha tudi s tem, da vodilni priznajo vlogo inovacije in sodelavcev, ki imajo ideje in voljo narediti nekaj novega. Morda je lahko eden od pomembnih dejavnikov v razvoju inovativne dejavnosti, da se tisti, ki se z njo ukvarjajo, resnično tudi počutijo kot inovatorji in za svoje delo dobijo ustrezno priznanje. Nenazadnje so tudi nagrade za inovativnost GZDBK namenjene temu, da inovatorji tudi sami začutijo, da so pomemben, morda ključen del razvoja dolenjskega in belokranjskega gospodarstva.

Med nagrajenci majhna in največja podjetja

Ni naključje, da je med prejetimi nagradami za inovacije prednjačila Krka, kar ne smemo pripisovati toliko velikosti podjetja, ampak raje zavedanju pomena inovativnosti ter zelo načrtnem dolgoletnem delu na tem področju. Na drugi strani imamo med nagrajenci tudi majhna in srednje velika podjetja, za katera lahko rečemo, da morajo imeti inovativnost v krvi, če želijo preživeti v ostrem konkurenčnem boju, k temu pa jim morda pomaga ravno njihova majhnost in okretnost. Modelov, kako biti inovativen, je torej veliko, vprašanje je le, ali se dovolj zavedamo, kakšen je pomen inovacije za razvoj našega poslovnega okolja in … ali si upamo stopiti na to pot. Charles Darwin je dejal, da vidi naravo kot inovatorja, ki ni toliko drugačen od mehaničnih inovacij njegovega časa, pri katerih je kot ključne elemente opazil vloženo delo, znanje ter tudi kopico napak na poti, ki pripelje do napredka. Ali če njegovo misel povzamemo malo po svoje – včasih je treba biti v inovativnem procesu preprosto le pogumen in vztrajno delati korake naprej.


»V mnogih letih eksperimentov in raziskovanja niti enkrat nisem prišel do odkritja. Začnem tam, kjer je zadnji raziskovalec nehal.«

Thomas A. Edison

 

ZLATE INOVACIJE LETA 2010

 

ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto - Razvoj novega integriranega avtodoma

Zunanji izgled skupine integriranih avtodomov Sonic je s svojo inovativno obliko postavil nov mejnik na trgu avtodomov. V notranjosti je bilo največ pozornosti usmerjene v udobje uporabnika. Upoštevana je bila tako ergonomija med vožnjo kot med bivanjem v vozilu.

 

AKRIPOL, d. d. - Aglas SS PA6 Premium 30 protihrupne plošče

Nove transparentne protihrupne plošče s svojimi lastnostmi dosegajo najvišjo klasifikacijo standarda EN 1794-2, dosežene s kombinacijo izboljšav na matrici ter mehanski in kemijski ojačitvi plošč.

 

INFOTEHNA Skupina d. o. o. - AgencyExpert 

AgencyExpert je edina delujoča rešitev, s pomočjo katere agencije za zdravila celovito obvladujejo svoje poslovne procese. Spletna aplikacija omogoča celovito obvladovanje postopka izdaje dovoljenja za promet z zdravilom ter ostalih procesov.

 

KRKA, d. d., Novo mesto - Razvoj farmacevtskih izdelkov z irbesartanijevim kloridom

V razvoju je implementiranih več iznajdb in inovativnih rešitev na področju sinteze, priprave trdne oblike učinkovine in farmacevtske oblike. V sintezni shemi irbesartana so uvedli nov postopek sinteze, ki je omogočil zgodnje lansiranje izdelka v državah s procesno patentno zaščito.

 

KRKA, d. d., Novo mesto - Razvoj sinteze, izolacije in trdne farmacevtske oblike s kandesartan cileksetilom

Inovacija rešuje tehničen problem priprave kandesartan cileksetila na tehnološko enostaven, inventiven in ekonomsko sprejemljiv način. Sinteza kandesartana je zaščitena v več patentnih prijavah, zato je razvoj patentno neodvisnega postopka predstavljal še dodaten izziv.

 

KRKA, d. d., Novo mesto - Razvoj tehnologije za proizvodnjo zdravilne učinkovine in formulacije esomeprazola

Z razvojem in lansiranjem farmacevtskega izdelka z magnezijevim esomeprazolatom je pomembno dopolnjen izbor že obstoječih in tržno uveljavljenih Krkinih farmacevtskih izdelkov za zdravljenje ulkusne bolezni in sindroma GERD, ki sta zelo pogosti patološki stanji pri ljudeh.


TPV, d. d. - Avtomobilski sedež s samodejno, po višini nastavljivim vzglavnikom

 Inovacija je popolna novost na avtomobilskem trgu. Ob ustrezni nastavitvi vzdolžnega položaja sedeža se samodejno zagotovi ustrezna višina vzglavnika za posameznega potnika.

Nazaj