Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Posvet z generalnim direktorjem ZPIZ Slovenije o aktualnih zadevah na področju obveznega zavarovanja, s poudarkom na predvidenih spremembah ZPIZ-2

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Dogodek je namenjen članom GZDBK in DKD DBK, udeležba je brezplačna. Obvezna predhodna prijava udeležbe z e-prijavnico.

 

Dogodek organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine ter z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). 

                   
Kdaj
: torek, 19. november 2019, ob 13.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 
Na srečanju bomo obravnavali aktualne teme! Pripravil in predstavil nam jih bo Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ-a.

Na posvetu bodo predstavljene predvsem predlagane spremembe ZPIZ-2 s področja obveznega zavarovanja, s poudarkom na odmernem odstotku in dvojnem statusu. S povečanjem odmernega odstotka se sledi cilju po zagotovitvi dostojnejših pokojnin in enaki obravnavi moških in žensk. Odmerni odstotek bo po končanem šestletnem prehodnem obdobju za moške, za oba spola za 40 let pokojninske dobe znašal 63,5 odstotka in za 15 let zavarovalne dobe 29,5 odstotka. Višji odmerni odstotek bo veljal samo za upokojene po uveljavitvi sprememb. Spreminja se tudi višina vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa iz sedanjih 4 na 3 odstotke za eno leto. Uvaja se tudi odmerni odstotek za največ tri otroke v višini 1,36 za enega in skupaj največ 4,08 odstotkov za ženske, izjemoma za moške. Pri dvojnem statusu pa se za prva tri leta povečuje izplačilo dela pokojnine iz 20 na 40 odstotkov, kar bo pa veljalo samo za tiste, ki bodo izpolnili pogoje za starostno in ne tudi predčasno pokojnino. Sorazmerni del pokojnine bo pripadal tudi delno upokojenim ali ponovno vključenim v zavarovanje, v obeh primerih za najmanj štiri ure dnevno. Bliža se konec leta, zato bo poseben poudarek dan tudi predstavitvi dejavnikov, ki vplivajo na višino pokojnine glede na datum upokojitve.

Za gosta posveta nam lahko vnaprej posredujete vaša vprašanja do najpozneje 5. novembra na gzdbk@gzdbk.si, da jih bomo pravočasno posredovali gostu, da nanje lahko pripravi pojasnila. 

Vljudno vabljeni!

Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri (SRČV)

Martina Brec, pedsednica Društva za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine (DKD DBK) 

KAKO POSTATI ČLAN sekcije ali kako postati član društva?V sekcijo se lahko včlanite tako, da izpolnite Pristopno izjava SRČV in jo dostavite Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Članstvo v sekciji je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. Več pojasnil dobite pri mag. Nini Šab.


Za včlanitev v društvo pa se obrnite na predsednico društva Martino Brec.

Prijave:

Dogodek je namenjen le članom GZDBK in DKD DBK, udeležba je brezplačna. Obvezna pa je predhodna prijava udeležbe z e-prijavnico. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno urejanje prijave ali odjave je 14. 10. 2019. 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

------------------------------------------------------------------------------------

Na dogodku bo potekala tudi PREDSTAVITEV projekta POLET

Projekt »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« izvaja od oktobra 2018 Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, bo v projektu razvit in v podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako bodo izdelana spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce.