Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

Osnovni namen ustanovitve sekcije je, na Dolenjskem in v Beli krajini povezati vse, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem ravnanja s človeškimi viri. Njen program dela obsega spremljanje zakonodaje, izmenjavo dobrih praks, sodelovanje z drugimi inštitucijami, zavodi ipd., organizirano in usklajeno delovanje s šolstvom, promocijo deficitarnih poklicev, vzpostavitev standardov usposabljanja itd. Več informacij najdete v sporočilu za javnost.

Usmeritve in namen delovanja sekcije

  • promoviranje deficitarnih poklicev in s tem v zvezi vzpostavitev sistematičnega pristopa kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov,
  • izmenjava in promocijo dobrih praks,
  • ozaveščanje in vzpostavitev standardov ravnanja s človeškimi viri,
  • organizacija in izvedba izobraževanj s področja delovanja sekcije,
  • podeljevanje priznanj podjetjem za inovativne pristope k ravnanju s človeškimi viri.

Poslanstvo

Poslanstvo sekcije je vplivati na oblikovanje podjetniške kulture, spremljanje trendov pri upravljanju človeških virov in širjenje dobrih poslovnih idej pri delu z zaposlenimi.

Kodeks ravnanja s človeškimi viri

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri je v okviru svojega poslanstva, spodbujati in krepiti vzorno ravnanje s človeškimi viri, pripravila Kodeks ravnanja s človeškimi viri. Kodeks je namenjen promociji in ohranjanju najvišjih standardov delovanja in vedenja vseh članov Sekcije za ravnanje s človeškimi viri. Kodeks ravnanja s človeškimi viri.