Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

2. seja IO SINO 2022 - PRESTAVLJENO NA 7. 7. 2022 v podjetje L-TEK

seja izvršnega odbora Sekcije za inovativnost

Kdaj: torek, 21. junij 2022, ob 12.30 

Kje: Zidanica Majzelj, Vrbovce 12A, 8310 Šentjernej
Lokacija zidanice se nahaja v Vrbovcih, približno 5 km iz Šentjerneja v smeri proti Kartuziji Pleterje, po cesti za Šmarje in Javorovico.


                                                                                                                                                             
Izvršni odbor (IO SINO) je delovno telo strokovne Sekcije za inovativnost (SINO) pri GZDBK.  
  Pristopna izjava za članstvo v SINO >
Članstvo v strokovnih sekcijah GZDBK je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno.
Pri GZDBK deluje šest strokovnih sekcij

Vsaka sekcija ima:

- izvršni odbor (IO),
- predsednika sekcije,
- letni zbor članov, 
- letni strokovni dan, 
- forume uspešnih poslovnih praks (gostovanja pri podjetjih v regiji in širše) ter
- ostale dogodke in dejavnosti (projekte, nagrade, priznanja), kar je prilagojeno dejanskim potrebam posamezne strokovne sekcije.

Članstvo v strokovni sekciji je koristno tako za zaposlene kakor za podjetja v katerih delajo. Članstvo v sekcijah je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. 

Izvršni odbori (delovna telesa strokovnih sekcih) opravijo od 3 do 5 delovnih sej v koledarskem letu. Na delovnih sejah določajo program in izvedbo dela strokovne sekcije.


Podjetja, ki so člani GZDBK, lahko predlagajo v imenovanje svojega predstavnika (zaposlenega) za zasedbo mesta v izvršnem odboru posamezne strokovne sekcije in tako neposredno sodelujejo pri oblikovanju ter izvajanju program dela strokovne sekcije. 


Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si