Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za inovativnost (SINO)

8. septembra 2021 smo ustanovili samostojno strokovno sekcijo, Sekcijo za inovativnost (SINO).

Inovativnost smo pri zbornici že spodbujali od ustanovitve GZDBK, a ne samostojno, ampak v sklopu Sekcije za kakovost in inovativnost. Zaradi bolj učinkovitega razvoja obeh strok, tako kakovosti kot inovativnosti v podjetjih naše regije, smo se odločili, da se tema pomembnima strokama namenita samostojni sekciji.

Inovacije in inovacijska kultura sta ključna dejavnika uspešnosti podjetij. To dokazujejo tudi regijska podjetja, ki so se v danih okoliščinah 2020 in 2021 leta uspešno prilagodila na novo realnost, ki nas je v veliki meri presenetila tako na področju gospodarskega zagona kot tudi hitre prilagodljivosti. Razvoj novih tehnologij, skrajšanje življenjskega cikla izdelkov na trgu in vse močnejša konkurenca na globalnih trgih nas neizprosno usmerjajo v to, da potrjujemo pomen in ključ inoviranja v podjetjih za zagotovitev dolgoročnega pozitivnega poslovanja.

Z namenom spodbujanja inovacijske dejavnosti pri poslovanju na Dolenjskem in v Beli krajini in večanja konkurenčnosti gospodarstva regije ter možnostjo konsistentne in redne predstavitve inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, GZDBK vsako leto razpiše Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. 

..............................

 

Vizija SINO: Sekcija za inovativnost pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine je osrednji deležnik na področju spodbujanja inovativnosti ter inovacijske kulture in posledično konkurenčnosti ter prepoznavnosti naše regije.

Poslanstvo SINO: Spodbujanje inovativnost in ozaveščanje o pomenu inovativnosti pri razvoju izdelkov, procesov in storitev vseh gospodarskih subjektov. Pospeševanje prehoda inovativnih rešitev v proizvodno (gospodarsko) okolje. Spodbujanje podjetij in inovatorjev k prijavam inovacij na razpis za podelitev priznanj za inovacije.

..............................

Promocija inovativnosti GZDBK (oddaja Smo dobri gospodarji, 20. junij 2023) >

Promocija inovativnosti GZDBK (oddaja Smo dobri gospodarji, 13. september 2022, od 19:50 dalje ) >

 

Kaj je o inovativnosti podjetja meni Krunoslav Šimrak, direktor razvojno komercialnega sektorja podjetja TPV Automotive in podpredsednik naše Sekdije za inovativnost, ob tem tudi predsednik ocenjevalne komisije za inovacije GZDBK ter član vseslovenske ocenjevalne komisije pri GZS? Prisluhnete podkastu iz 26. marca 2024