Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mala šola vodenja

14. in 28. 2. 2023
14. in 28. 3. 2023
11. in 25. 4. 2023
11. in 25. 5. 2023
7. in 21. 6. 2023

11.45 začetek
13.15 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

4 pedagoške ure, 10 srečanj

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 1.060 € + DDV
Ostali: 1.480 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 830 € + DDV in ostali 1.060 € + DDV.

ePRIJAVANaredite korak naprej pri kakovosti vašega vodenja.


V zadnjih letih se poslovni svet spreminja bolj kot kadarkoli prej. Pojavljajo se nove tehnologije in novi poslovni modeli, ki v temelju spreminjajo poslovni svet. Le redko pa se vprašamo, ali znanja in sposobnosti vodij sledijo temu trendu nenehnega razvoja?Mala šola vodenja bo vaše vodje opremila s potrebnimi znanji za učinkovito vodenje.

Vsebina:

Modul 1: Upravljanje učinkovitosti

 

Naučili se boste, kako uskladiti pričakovanja nadrejenih oziroma lastnikov, kako meriti učinkovitost, kako postaviti cilje, jih vizualizirati in spremljati njihovo doseganje, kako poročati nadrejenim oziroma lastnikom in kako postopati v primeru odklonov. Dobili boste okvir vodenja, ki vam bo pomagal do lažjega dela. Modul vsebuje delovni zvezek, s pomočjo katerega boste lahko za svoj konkretni primer pripravili okvir vodenja.

Modul 2: Organizacija
Spoznali boste principe vitke organizacije, s pomočjo katerih lahko dosegate večjo učinkovitost organizacijske enote, ki jo vodite. Seznanili ste boste z modelom vitkosti, na osnovi katerega lahko ocenite svojo organizacijo in pripravite akcijski načrt izboljšav. Z naučenimi tehnikami in principi boste lahko dosegli večjo produktivnost svoje organizacijske enote.

Modul 3: Komunikacija
Spoznali boste kako pomembna je pri vodenju komunikacija, 5 principov uspešnih sestankov, 3 korake konstruktivne povratne informacije in 6 korakov za učinkovitega reševanja konfliktov. Modul vas bo opremil z znanji in tehnikami za izboljšanje odnosov s sodelavci in strankami.

Modul 4: Delo z ljudmi
Seznanili ste boste s principi timskega dela, specifičnostjo različnih vlog članov tima in principi učinkovitega delegiranja. S prakticiranjem naučenih tehnik boste lahko dosegli večjo zadovoljstvo in motivacijo svojih sodelavcev.

Modul 5: Osebno ravnovesje
Naučili se boste kako poskrbeti za dobro počutje na vseh štirih nivojih človeškega bitja – telesnem, čustvenem, energijskem in duhovnem. Za vsak nivo boste spoznali učinkovite strategije in tehnike za vzdrževanje visokega nivoja energije, za boljše spanje, za boljšo koncentracijo, umirjanje umske aktivnosti in izboljšanje mentalnih sposobnosti. Zadnji modul vas bo opolnomočil za vzdrževanje visoke energije in vzdrževanje dobrega psiho-fizičnega počutja.

Več o programu >

Izobraževanje je namenjeno:

√ mladim perspektivnim kadrom, ki imajo potencial za vodenje,
√ kadrom, ki so pred kratkim postali vodje in bi radi izboljšali svoje vodstvene sposobnosti in
√ vodjem na srednjem in nižjem organizacijskem nivoju.

Predavatelj: 
dr. Franc Gider

Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa poslovni svetovalec, predavatelj in mentor številnim podjetjem ter posameznikom. Kot svetovalec ima več kot 20 letno prakso na področju optimizacije procesov, stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in menedžerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja GETAS in vodja centra za kvaliteto življenja Bizinaizi. Na različnih svetovalnih in izobraževalnih projektih je sodeloval z več kot 200 organizacijami iz Slovenije in tujine. Ljudje, ki ga poznajo, o njem pravijo, da zna poslušati ljudi in opazi marsikakšno pomembno podrobnost. Pri delu je potrpežljiv in vztrajen.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
9. 2. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230214 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si