Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

23. - 25. 04. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Na tečaju se boste ob aktivnem sodelovanju seznanili z načeli vodenja kakovosti in zahtevami standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

S pomočjo študije primerov in simulacije presoje se boste usposobili za učinkovito izvajanje presoje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter kombinirane notranje presoje integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem.


Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Integrirani sistemi vodenja,
 • načela vodenja kakovosti,
 • zahteve standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri in s poudarki na podobnostih in razlikah,
 • notranja presoja kot proces: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje,
 • kompetentnost presojevalcev,
 • učinkovitost kombiniranih notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov in nenehno izboljševanje,
 • študij primera in simulacija kombinirane notranje presoje integriranih sistemov vodenja in
 • pisni preizkus znanja.Komu je usposabljanje namenjeno?

 • Odgovornim za sisteme vodenja kakovosti in/ali sisteme ravnanja z okoljem,
 • izvajalci presoj,
 • presojevalcem in svetovalcem s področja okolja, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja,
 • vodjem in osebam, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja,
 • vsem, ki želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov vodenja ter ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.


Način dela: 
 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.
Predavatelja
Tomaž Babnik in Alojz Bitenc

Tomaž Babnik je vodilni presojevalec za sisteme vodenja pri SIQ. Začel je kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju, kasneje je bil zaposlen na SIQ, več kot petindvajset let je svetovalec za sisteme vodenja in izvaja tečaje. Doma in v tujini sodeluje s številnimi organizacijami s področja gospodarstva, javne uprave in storitev (zdravstvo), ki so pridobile certifikat (več kot 145). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa tudi v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol.

Mag. Alojz Bitenc je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, sistema upravljanja z energijo ISO 50001 ter zunanji presojevalec omenjenih sistemov vodenja pri SIQ. Vodi tudi projekte uvajanja modela poslovne odličnosti ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. Sodeluje v različnih mednarodnih projektih. V okviru programa EU "European Association for Environmental Management Education" se je na področju okolja dodatno usposabljal. Ima tudi večletne izkušnje z računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov, pridobljene v Iskri Avtomatiki in na Institutu Jožef Stefan. Kot svetovalec na področju kakovosti, okolja, VZD in upravljanja z energijo sodeluje s številnimi malimi in srednje velikimi organizacijami tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894, tanja.bencek@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.