Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Digitalizacija kadrovskih procesov: Izzivi digitalizacije, kadrovska zakonodaja, dokumentacija in procesi

7. 6. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

VIRTUALNO

Kotizacija na udeleženca:

mikro podjetja: brezplačno,
mala in srednje velika podjetja: 100 € + DDV,
velika podjetja: 500 € + DDV.

ePRIJAVA

Udeležencem bomo predstavili, kateri procesi na kadrovskem področju so danes običajno že digitalizirani ter kaj nam še prinaša prihodnost, kako zakonito vzpostaviti digitalni arhiv personalnih map s trajno veljavnostjo, katere so najpogostejše napake digitalne pretvorbe arhiva personalnih map, pod katerimi pogoji so dokumenti personalne mape v procesu digitalne transformacije enakovredni originalu in kateri so možni pristopi digitalnega podpisovanja. Predstavljeni bodo koraki do verodostojnega digitalnega arhiva - za delodajalce je ključno, da se lotijo digitalnega arhiviranja po v naprej zastavljenem scenariju.

Pogledali bomo, katere so obveznosti delodajalcev po delovnopravni zakonodaji v postopku zaposlitve, kako dokazati zakonitost izvedenih postopkov zaposlitve ter katere dokumente potrebujemo in shranimo za potrebe dokazovanja izvajanja delovnopravne zakonodaje. Pregledali bomo, kateri kadrovski dokumenti imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje, za katere potrebujemo privolitev sodelavca in spremembe na področju hrambe dokumentov po ZVOP-2.

Vljudno vabljeni. 


Vsebina:

  • digitalne personalne mape; izpolnjevanje pogojev za pretvorbo/vzpostavitev digitalnih personalnih map, pogoste napake in tveganja pri pretvorbi,
  • zakonska izhodišča določanja rokov hrambe kadrovskih dokumentov,
  • s procesom zaposlitve nastajajo prvi dokumenti v povezavi z delovnim razmerjem delavca, ki smo jih dolžni hraniti trajno,
  • kako presojamo roke hrambe dokumentov, ki nimajo zakonskih opredelitev,
  • upoštevanje zakonodaje varstva osebnih podatkov in GDPR uredbe pri hrambi dokumentov,
  • katere dokumente smo dolžni odstraniti iz personalnih map ter izpolnjevanje zakonskih pogojev pred začetkom uničenja dokumentov.

 

Izobraževanje je namenjeno:

√ odločevalcem tako v podjetjih kot v ostalih delovnih organizacijah (zasebni in javni sektor),
√ kadrovikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem,
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij,
√ vodjem organizacijskih enot,
√ samostojnim podjetnikom in
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljca: Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (kadrovske evidence, personalne mape, delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
4. 6. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240607 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.

EN

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.