Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

SRC-EDIH

 

SRC-EDIH je Evropsko digitalno inovacijsko stičišče v Novem mestu. Gospodarskim družbam in podjetnikom ter javnim ustanovam pomaga pri procesu digitalne preobrazbe. Gre za trimilijonski, triletni projekt. Polovico denarja prispeva Evropska komisija, četrtino država in preostanek člani konzorcija SRC-EDIH.

Evropska unija spodbuja digitalno preobrazbo v poslovnem in v javnem sektorju skozi 151 digitalnih stičišč (EDIH-ov) v 31 državah. V Slovenij sta dve stičišči, eno v Mariboru in eno v Novem mestu (SRC-EDIH).

Digitalna transformacija ni le tehnološki napredek. Je mnogo več. Je katalizator za razvoj inovacijske kulture in razvojne naravnanosti, ki utirata pot k izboljšanju konkurenčnosti in učinkovitosti delovanja celotne družbe. Ob digitalni transformaciji se zaposlenim v družbi krepijo tudi številne kompetence, znanje, inovativnost idr. Izboljševanje kompetenc in znanja zaposlenih pa veča sposobnost prilagajanja hitrim spremembam na trgu in spodbuja k razvijanju inovativnih rešitev za izboljševanje poslovanja in življenja.

EN

 

Projekt lahko spremljate na družbenih omrežjih:            

in na spletni strani projekta: https://src-edih.rc-nm.si/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

september 2022: 

Konzorcij SRC-EDIH, ki ga sestavljajo številni partnerji, koordinator pa je Razvojni center Novo mesto, je bil uspešen na javnem razpisu za EDIH – Evropsko digitalno inovacijsko stičišče. Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija SRC-EDIH za zagotavljanje naprednih storitev digitalne preobrazbe in inovacije za dvig konkurenčnosti v regijah z jasno dodano vrednostjo in s 1. septembrom 2022 podprla ustanovitev tega digitalno inovativnega stičiča;

SRC-EDIH kot Evropsko digitalno inovacijsko stičišče bo aktivno pospeševal digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij in javnega sektorja za dvig konkurenčnosti ter odpornosti evropskega gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja.

Stičišče bo točka znanja, smernic in podpore za pospešitev široke uporabe ključnih digitalnih tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika; ter razvoj digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov. SRC-EDIH bo omogočil lažji dostop do prototipov in testnih okolij za pospešitev uvedbe novih digitalnih tehnologij in izboljšanje obstoječih digitalnih rešitev. Stičišče bo ponudilo še dostop do različnih izobraževalnih vsebin na področju digitalizacije in krožnega gospodarstva, podporo pri povezovanju organizacij z raziskovalci in ponudniki inovativnih digitalnih rešitev ter podporo pri iskanju evropskih in nacionalnih virov financiranja.

SRC-EDIH je bil potrjen v obeh fazah postopka, prvi, izpeljani na nacionalni ravni, in drugi na Evropski komisiji, na podlagi Programa za digitalno Evropo (angl. Digital Europe Programme DIGITAL). Izbor za EDIH je velik uspeh za naš konzorcij, saj se je za to mesto na razpisu potegovalo 331 kandidatov iz vse Evropske unije. Projekt je vreden 2.995.799.91 EUR, izvaja pa se 36 mesecev: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025.

SRC-EDIH koordinira Razvojni center Novo mesto, konzorcij pa sestavljajo še partnerji:
- Mestna občina Novo mesto,
- Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu,
- Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto,
- Univerza na Primorskem,
- Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine,
- Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici,
- Univerza v Novi Gorici,
- Občina Ajdovščina,
- RIC Bela krajina,
- CADCAM Lab d.o.o.,
- Koofr d.o.o.,
- Mikrografija d.o.o. ter
- pridruženi partnerji: Združenje delodajalcev Slovenije, RRA GIZ in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Z razpršenostjo delovanja partnerjev smo dosegli ustrezno pokritost obeh kohezijskih regij.

Skladno s Programom za digitalno Evropo, ki ga financira Evropska komisija, je delovanje SRC-EDIH-a neprofitno, kar omogoča nepristransko usmerjanje in izvajanje aktivnosti. SRC-EDIH je povezan v Evropsko mrežo EDIH-ov, kar zagotavlja mednarodno ter evropsko vpetost in sodelovanje.

EN