Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

10. dan ravnanja s človeškimi viri: IZZIVI ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITIH ZAPOSLENIH

Program

8.30 začetek
13.15 zaključek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 150 € + DDV (*Prijave do 10. oktobra: 50 € + DDV.)

Dogodek organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri.

Kdaj: torek, 24. oktober 2017 
Kje: v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu

 

Naslov 10. dne ravnanja s človeškimi viri je IZZIVI ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITIH ZAPOSLENIH

Vljudno vabljeni!

 

Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. PRISTOPNA IZJAVA SRČV


V razvitih državah, kamor sodi tudi Slovenija, se starostna struktura zaposlenih v zadnjih letih hitro spreminja. Mladi vse pozneje vstopajo v delovno aktivni svet, starejši pa morajo vse dlje ostajajo v njem. Kako zagotavljati, da starejši zaposleni ostanejo učinkovito zaposleni dlje, kako zagotoviti, da se razmeroma »stari« mladi čimbolj uspešno integrirajo v obstoječa delovana okolja in sisteme, da se njihove »novodobne« kompetence ne prezrejo, ampak se kar najbolje vključijo v delovno okolje in nenazadnje, kako zagotoviti dobre medgeneracijske odnose in pogoje sodelovanja?

V naši družbi, ki na vseh področjih potrebuje nove delavce, a se vse bolj srečuje s pomanjkanjem delavcev, ne bi smeli spregledati nikogar. To še posebej velja za vse tiste, ki so strokovno konkurenčni, učinkoviti in motivirani za delo, ne glede na starost, na vrednote in motivacijske vzvode, ki so zanje značilni. S kakšnimi izzivi se torej soočamo danes ob dejstvu, da se delovna populacija stara, da se mladi drugače odzivajo na vključevanje v delovne procese, ko imamo različne vrednostne vzvode, kompleksnejše medsebojne odnose in poglede na delo? Kako naj našim zaposlenim zagotovimo, da ostanejo dejavni, delovni, zavzeti, prizadevni vse dlje? Kako naj zbližamo ter konstruktivno uskladimo starejše in mlajše sodelavce v delovnem okolju, da zagotovimo čim večje sinergične učinke za večjo učinkovitost?

Vsebina

 

8.30 Prihod in prijava udeležencev

9.00 Otvoritev dneva sekcije z uvodnim nagovorom (Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK in Tomaž Kordiš, direktor GZDBK)

9.10 KOMPETENCE PRIHODNOSTI Z VIDIKA STARANJA ZAPOSLENIH IN MLADE GENERACIJE (Saša Boštjančič, Moja zaposlitev, d. o. o.)

10.00 KREPITEV PRIPADNOSTI, ZAVZETOSTI IN MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA ZAPOSLENIH - DELAVNICA 1. DEL (Karin Elena Sánchez, Kaetrida - Poslovno svetovanje, izobraževanje in moderiranje, s. p.)

10.45 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO MNENJ

11.15 KREPITEV PRIPADNOSTI, ZAVZETOSTI IN MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA ZAPOSLENIH - DELAVNICA 2. DEL (Karin Elena Sánchez, Kaetrida - Poslovno svetovanje, izobraževanje in moderiranje, s. p.)

12.15 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO MNENJ

12.30 10 let delovanja sekcije

13.00
 Glasbeni utrinek

13.05 Podelitev priznanja za VZOREN PRIMER RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 2016

13.15 Glasbeni utrinek

13.20 Pogovor s prejemnikom: Predstavitev Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2016

13.45 Zaključek s pogostitvijo

 

VABILO IN PROGRAM > 

Predavatelji:
Saša Boštjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev, d. o. o.
Karin Elena Sánchez, samostojna podjetnica, Kaetrida - Poslovno svetovanje, izobraževanje in moderiranje, s. p.

Kulturni utrinki:
Ana Novljan, violinistka

Moderatorka dogodka:
Irena Potočar Papež 

Fotografiranje dneva:
Foto Asja, d. o. o. (foto gradivo last GZDBK)

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17. 10. 2017. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171024 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si