Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Starejši zaposleni – le kaj bi z njimi ali vaša priložnost in odgovornost?

delavnica

Program

8.30 začetek
16.00 zaključek

Trajanje: 7,5 ur

Kotizacija

Delavnica je za vse udeležence brezplačna. 

 

 

Delavnica bo izvedena v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in jo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Kdaj: četrtek, 26. oktober 2017, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen predavanja:
Namen predavanja je prepoznati kvalitete različnih generacij. Ker je vedno manj mladih in vedno več starejših delavcev, je nujno, da najdemo nove načine sobivanja, sodelovanja in prenosa znanj (izkušenj, kompetenc) med mladimi in starejšimi državljani. Raznolikost generacij je namreč lahko velika dodana vrednost. Jo znamo prepoznati in oblikovati sebi v prid? 

 

Vljudno vabljeni!

Raziskave kažejo, da se bo delež starejših delavcev v prihodnjih desetletjih še povečeval. Med letoma 2010 in 2013 se je starostna skupina 55–64 v Evropski uniji povečala za približno 16,2 % in predstavlja že kar 10 milijonov evropskih prebivalcev. V drugih starostnih skupinah je opazen trend zmanjševanja.
Z izzivi vedno starejšega prebivalstva se soočamo tudi v Sloveniji. V letu 2000 smo v primerjavi z EU še imeli višji delež mladih (15–29 let) in nekoliko nižji delež starejših (65 let in več). Leta 2020 bo slika obrnjena – delež mladih bo pod povprečjem EU, delež starejših pa nad njim.
Ker je vedno manj mladih in vedno več starejših delavcev, je nujno, da najdemo nove načine sobivanja, sodelovanja in prenosa znanj (izkušenj, kompetenc) med mladimi in starejšimi državljani. Pri tem je nujno poznavanje značilnosti različnih generacij, medsebojno spoštovanje in aktivna vlog vseh, ki se srečujemo na delovnem mestu in izven njega. Preseganje stereotipov o mladih in starih, medgeneracijski dialog in načrtna krepitev sožitja različnih generacij so nujni pogoji, da bodo podjetja in organizacije prilagodile novi demografski stvarnosti ter iz nje potegnile najboljše za vse: predstavnike posameznih generacij ter podjetja in družbo kot celoto. Raznolikost generacij je namreč lahko velika dodana vrednost. Jo znamo prepoznati in oblikovati sebi v prid? Za dolgoročno stabilnost, varnost, razvoj in kakovostno sožitje na delovnem mestu.

Vsebina

Raziskave kažejo, da se bo delež starejših delavcev v prihodnjih desetletjih še povečeval. Med letoma 2010 in 2013 se je starostna skupina 55–64 v Evropski uniji povečala za približno 16,2 % in predstavlja že kar 10 milijonov evropskih prebivalcev. V drugih starostnih skupinah je opazen trend zmanjševanja.

Z izzivi vedno starejšega prebivalstva se soočamo tudi v Sloveniji. V letu 2000 smo v primerjavi z EU še imeli višji delež mladih (15–29 let) in nekoliko nižji delež starejših (65 let in več). Leta 2020 bo slika obrnjena – delež mladih bo pod povprečjem EU, delež starejših pa nad njim.

Ker je vedno manj mladih in vedno več starejših delavcev, je nujno, da najdemo nove načine sobivanja, sodelovanja in prenosa znanj (izkušenj, kompetenc) med mladimi in starejšimi državljani. Pri tem je nujno poznavanje značilnosti različnih generacij, medsebojno spoštovanje in aktivna vlog vseh, ki se srečujemo na delovnem mestu in izven njega. Preseganje stereotipov o mladih in starih, medgeneracijski dialog in načrtna krepitev sožitja različnih generacij so nujni pogoji, da bodo podjetja in organizacije prilagodile novi demografski stvarnosti ter iz nje potegnile najboljše za vse: predstavnike posameznih generacij ter podjetja in družbo kot celoto. Raznolikost generacij je namreč lahko velika dodana vrednost. Jo znamo prepoznati in oblikovati sebi v prid? Za dolgoročno stabilnost, varnost, razvoj in kakovostno sožitje na delovnem mestu.


Iz vsebine:

 • 1 IZZIVI ČLOVEŠTVA IN SODOBNEGA ČASA ALI KOMPLEKSEN POGLED V PRIHODNOST – LE KAM STREMI TA SVET?
  • Kaj se bo dogajalo na našem planetu v naslednjih desetletjih
  • Izzivi človeštva, na katere bo odgovarjalo svetovno gospodarstvo
  • 6 gonilcev sprememb
 • 2 KOMPETENCE PRIHODNOSTI
  • Kaj je in kaj ni kompetenca
  • Najpomembnejše kompetence za soočanje z izzivi človeštva
  • Ključne kompetence prihodnosti – čista DESETKA!
 • 3 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE POD DROBNOGLEDOM – PROBLEMI ALI PRILOŽNOSTI?
  • Razsežnosti staranja prebivalstva in delovne sile
  • Kaj je to starajoča se družba?
  • Problemi in priložnosti, ki izhajajo iz demografskih sprememb
 • 4 STAROST TAKO IN DRUGAČE, STAREJŠI IN MI
  • Kdo je star in kdo je starejši – kaj mislite vi?
  • Starostna diskriminacija, starizem ali staromrzništvo: od kod prihaja in kaj povzroča
  • Argumenti in ukrepi proti staromrzništvu
  • Stereotipi o starih – preverimo jih!
  • Dober dan, starost! – Jaz in moj odnos do staranja
  • Laži in resnice o starejših in staranju
 • 5 STAREJŠI NA DELOVNEM MESTU IN V DELOVNIH OKOLJIH – PRIHODNJA RESNIČNOST IN NAŠA IZJEMNA PRILOŽNOST
  • Starejši na delovnem mestu – njihove posebnosti in prednosti
  • Česa se lahko mlajši naučijo od starejših?
  • Ključni cilji upravljanja starejših v organizacijah
 • 6 IN ZDAJ STE NA VRSTI VI
  • Primeri dobre prakse učinkovitega upravljanja s starejšimi – izmenjajmo jih!

VABILO >

Delavnice so namenjene vodstvenemu kadru, managerjem, direktorjem enot, kadrovskim managerjem, kadrovikom in ostalim zainteresiranim. 

 

 

Izobraževalna trenerka in moderatorka bo: 
Karin Elena Sánchez, direktorica podjetja Kaetrida

 

 

 

 

 

 

 

Karin Elena Sánchez, univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško-andragoško izobrazbo, absolventka znanstvenega magistrskega študija s področja coachinga in ustvarjalnosti. Ima 21 let vodstvenih izkušenj s področja vodenja, trženja in prodaje, projektnega vodenja in HRM-ja (direktorica, generalna sekretarka, vodja kadrov in prodaje, direktorica trženja, izobraževalna trenerka in vodja projektov), 27 let dela na področju izobraževanja mladine in odraslih, več let moderatorka in voditeljica na TV Slovenija. Mednarodna certificirana profesionalna moderatorka (IAF Certified™ Professional Facilitator), mednarodna licenčna trenerka NLP, NLP Mojster Coach, wingwave coach, certificirana hipnoterapevtka (International Hypnosis Association) mednarodna licenčna trenerka SDI 1. in stopnje, v rešitve usmerjen pristop, Šola čustvene inteligence in intuicije, Andragoški praktikum, generativni coaching in celostni jaz (generativni trans), transakcijska analiza, gledališka improvizacija ter številna druga izobraževanja in usposabljanja.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice.  

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si