Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Top performer

25. 1. 2023
15. 2. 2023
1. 3. 2023
15. 3. 2023
29. 3. 2023
12. 4. 2023
10. 5. 2023
26. 5. 2023

od 13.30 do 15.00

2 pedagoški uri, 8 srečanj

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 540 € + DDV
Ostali: 640 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 440 € + DDV in ostali 540 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Svet se spreminja hitreje kot kadarkoli. Veliko se govori o četrti industrijski revoluciji, ki je že na pohodu in bo zaznamovala prihodnost v poslovnem svetu. Podjetja, kot sta AirBnB in Uber, uporabljajo popolnoma nove poslovne modele, ki se bistveno razlikujejo od klasičnih, katerih smo navajeni iz poslovnih knjig.

Trendu poslovnih modelov četrte industrijske revolucije je potrebno slediti tudi na področju znanja in sposobnosti, zato je Svetovni gospodarski forum pripravil seznam znanj in veščin, ki so pomembne za dolgoročno uspešnost:

 • reševanje kompleksnih problemov,
 • kritično razmišljanje,
 • kreativnost,
 • sodelovanje in vodenje,
 • koordinacija dela,
 • čustvena inteligenca,
 • ocenjevanje in sprejemanje odločitev,
 • razumevanje storitvenih dejavnosti,
 • pogajanja in
 • prožnost zaznavanja.

Gre za interdisciplinarna znanja in veščine, ki jih formalni šolski sistem (še posebej na tehnično usmerjenih šolah) ne zajema.

Vsebina:

 • vzdrževanje notranjega ravnovesja za boljše psiho-fizične sposobnosti, večjo osebno učinkovitost, kritičnost in kreativnost: tehnike »osebna vizija« za postavitev osebne vizije in povečanje motivacije, »energijski tuš« za sproščenje telesa in uma ter »osebna inventura« za dolgoročno vzdrževanje notranjega ravnovesja,
 • kompleksno reševanje problemov: sistematičen pristop k reševanju problemov s pomočjo metode v osmih korakih »simplex«,
 • komunikacija in vodenje: 3 ključni dejavniki komunikacije ter 9 dejavnikov učinkovitega vodenja in
 • vzdrževanje dobrih odnosov in obvladovanje konfliktov: 4 ključni dejavniki dobrih medsebojnih odnosov in tehnika petih korakov za obvladovanje konfliktov.

Podrobnejša vsebina >

Izobraževanje je namenjeno:

√ perspektivnim mladim kadrom, ki bi se radi naučili kako postati bolj učinkovit na delovnem mestu in
√ obremenjenim kadrom na zahtevnih delovnih mestih, ki bi se radi naučili obvladovanja vsakodnevnih obremenitev.

Predavatelj: 
dr. Franc Gider

Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa poslovni svetovalec, predavatelj in mentor številnim podjetjem ter posameznikom. Kot svetovalec ima več kot 20 letno prakso na področju optimizacije procesov, stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in menedžerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja GETAS in vodja centra za kvaliteto življenja Bizinaizi. Na različnih svetovalnih in izobraževalnih projektih je sodeloval z več kot 200 organizacijami iz Slovenije in tujine. Ljudje, ki ga poznajo, o njem pravijo, da zna poslušati ljudi in opazi marsikakšno pomembno podrobnost. Pri delu je potrpežljiv in vztrajen.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pripomoček za obvladovanje stresa VITO – USB ključek z zvočnim posnetkom vodenega sproščanja in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
20. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230125 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si