Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum dobre poslovne prakse v podjetju KRKA

2. 6. 2023

11.00 začetek
15.00 zaključek


Na ogled podjetja vabimo vse člane Sekcije za inovativnost (SINO), kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih, ki so člani GZDBK.


Pristopite k sekciji! Pristopna izjava SINO

V podjetju KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6.

Udeležba je brezplačna in je mogoča le za člane po predhodni prijavi.

ePRIJAVA

Število mest je omejeno, da lahko zagotovimo ustrezno varnost izvedbe srečanja. Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani sekcije.


Sekcija za inovativnost (SINO) pri GZDBK vabi člane na obisk podjetja KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ki z bogatimi izkušnjami, inovacijskimi sposobnostmi ter posluhom in odgovornostjo do vseh živih bitij in okolja ustvarjajo upanje in krepijo zaupanje. Prisotnim bo zaupana poslovna zgodba podjetja, s povdarkom na praksi, kako razvijajo, vzdržujejo in izvajajo inovacijsko kulturo v svoji branži oz. v svojem podjetju. 

Obiskali bomo podjetje z bogato ponudbo visokokakovostnih in cenovno dostopnih izdelkov (zdravil), s katerimi prispevajo k višji kakovosti življenja in odgovorno soustvarjajo svet. Svoje poslanstvo in vrednote navajajo tako:

"Zadovoljstvo bolnikov in drugih uporabnikov je v naših mislih od razvoja izdelkov pa do dne, ko pridejo v njihove roke. Vodita nas nenehna želja po raziskovanju in visoka kakovost na vseh ravneh delovanja. Z vertikalno integriranim poslovnim modelom na odgovoren in dolgoročno vzdržen način ustvarjamo vrednost za vse naše deležnike.

Naše vrednote določajo način medsebojnega sodelovanja za uresničevanje naše vizije in usmerjajo naše poslovne odločitve. Pri tem nas vodi uravnotežen trajnostni razvoj, s katerim prispevamo k varovanju zdravja, ohranjanju naravnega okolja in razvoju družbene skupnosti."

V slovenskem merilu je to podjetje v samem vrhu po številu zaposlenih. Ravnanje z zaposlenimi (podjetje posluje skoraj 70 let in ima poleg matične družbe v Sloveniji več kot 45 odvisnih družb in predstavništev po celem svetu, tržijo v več kot 70 državah in s svojimi zdravili zdravijo več kot 50 milijonov ljudi) imajo ozaveščeno na visoki ravni zaradi česa so tudi prejemniki priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele kjrajine za leto 2008. Utemeljitev za dodelitev priznanja se je glasila tako: Krkin celovit, dosleden in sistemski pristop k ravnanju s človeškimi viri zaposlenim zagotavlja strokoven in osebnosten razvoj, dobre delovne pogoje in medsebojne odnose, odpira dobre možnosti za napredovanje znotraj podjetja ter v zunanjem družbenem in strokovnem okolju. Cikel ravnanja s človeškimi viri pa je sklenjen tako med šolami, štipendisti kot med delovno aktivnimi in upokojenimi sodelavci.

Zakaj biti zaposlen pri njih pa sami danes pojasnjujejo tako:
 

"Ključ do uspeha je vlaganje v svoje ljudi, saj je tudi najsodobnejša tehnologija samo tehnologija, če z njo ne delajo ustvarjalni in zavzeti ljudje.

V skupini Krka se zavedamo, da so pri ustvarjanju uspeha ključni zaposleni. Delujemo v različnih kulturnih okoljih od Lizbone do Vladivostoka in ob tem širimo svoj pogled in razumevanje, hkrati pa partnersko pristopamo k doseganju ciljev podjetja. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Uvrščamo se med vodilne svetovne proizvajalce generičnih zdravil. 

Mednarodnost skupine Krka omogoča našim sodelavcem grajenje kariere v različnih okoljih v naših podjetjih in predstavništvih v tujini ali pa se izkazuje z vsakodnevnim mednarodnim sodelovanjem.

Zaposleni skupaj oblikujemo dinamično in razvojno usmerjeno okolje, v katerem mladi pridobivajo pomembne izkušnje in veščine. Prepoznavamo talente, na njih gradimo prihodnost in jim pomagamo, da se lahko razvijejo v vrhunske strokovnjake."

 

Vljudno vabljeni! 

Program gostovanja v podjetju

  • 11.00 prihod in sprejem v podjetje
  • 11.05 uvodni pozdrav gostitelja s predstavitvijo podjetja in sistema inoviranja v podjetju (RR dejavnost)
  • 12.00 ogled razvojnih laboratorijev v podjetju
  • 14.00 kosilo in čas za prosto izmenjavo mnenj
  • 15.00 odhod iz podjetja 

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si