Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Od pisarne do arhiva

13. 2. 2024

9.00 začetek
14.00 zaključek

Mikrografija, d. o. o., Foersterjeva ulica 10, Novo mesto

Kotizacija

300 € + DDV na osebo 

Preverite upravičenost za 10 % popust. Prijava udeležbe in plačilo kotizacije se ureja pri podjetju Mikrografija.

T: 080 51 15, E: info@mikrografija.si

 V sodelovanju s podjetjem Mikrografija, d. o. o., vas vabimo na izobraževanje z naslovom

Od pisarne do arhiva: zagotavljanje zakonsko skladnega poslovanja z dokumentacijo in njegovega arhiviranja.

Pri poslovanju se srečujemo z različnimi tipi in oblikami dokumentacije, zakonodaja pa od ustvarjalcev zahteva urejene, predvsem pa uporabne dokumente in njihove vsebine.

Pridružite se predavanju v sklopu mAcademy in skupaj odkrijmo odgovore na vprašanja, kako in na kakšen način naj ustvarjalci zagotovijo ustrezne postopke za poslovanje z dokumentacijo ter kako zagotoviti trajnost, predvsem pa uporabnost in celovitost dokumentov tudi po arhiviranju?


Vljudno vabljeni. 
 

 

 

Vsebina:

  • zakonodaja in zahteve za dokumentarno in arhivsko gradivo skozi celoten življenjski cikel,
  • dokumentarno gradivo, njegov pomen, način poslovanja in arhiviranje v fizični in elektronski obliki,
  • arhivsko gradivo, načini določanja, ključne zakonske zahteve ter hramba in uporaba,
  • klasifikacijski načrti,
  • fizični arhivski prostori in
  • notranja pravila.

Predavanje bo izvajala Špela Sečnik, asistentka za skladnost poslovanja v podjetju Mikrografija, d. o. o.

Kotizacija in prijave

300 € + DDV na osebo

V ceno je všteto predavanje, gradivo in kosilo.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije opravite s podjetjem Mikrografija.

Za obstoječe naročnike in stranke Mikrografije je priznan 10% popust.

Udeležba na tem dogodku za morebitne predstavnike konkurenčnih podjetij ni mogoča.

Dodatna pojasnila: 080 51 15, info@mikrografija.si.

 

___________________________________________________________________

Vsebina tega dogodka je skladna z namenom projekta SRC-EDIH, kjer sta v konzorciju tako podjetje Mikrografija kot Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine. Na izobraževanju bo predstavljenih nekaj možosti, rešitev in orodij za digitalno transformacijo poslovanja.

EN