Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

3. seja IO SRČV 2024

seja izvršnega odbora Sekcije za ravnanje s človeškimi viri

Kdaj: torek, 2. aprila 2024, ob 13. uri

VIRTUALNO (MS TEAMS)

Na seji bo direktorica območne službe Novo mesto, Zavoda za zaposlovanje, Tatjana Muhič pojasnila vse podrobnosti glede prihajajočega karierno zaposlitvenega sejma, ki se ga delodajalci kot razstavljavci lahko udeležite brezplačno 9. maja.  

V okviru delovne seje, ki je potekala 16. februarja (za pripravo regijskega sejma v Novem mestu) je sekcija podprla tudi priložnost za sodelovanje na zaposlitvenem sejmu Zavoda RS za zaposlovanje, ki bo 9. 5. 2024 v Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču.

To bo prvi vseslovenski sejem Zavoda za zaposlovanje, z nazivom "Sejem zaposlitvenih priložnosti". Prijave delodajalcev, ki se na sejmu nameravajo predstaviti iskalcem zaposlitve, na lastnem razstavnem prostoru, že potekajo. Zavod prijave delodajalcev sprejema do 9. aprila.

   


                                                                                                                                                             
Izvršni odbor (IO SRČV) je delovno telo strokovne Sekcije za kakovost (SRČV) pri GZDBK.  
  Pristopna izjava SRCV >
Članstvo v strokovnih sekcijah GZDBK je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno.
Pri GZDBK deluje šest strokovnih sekcij

Vsaka sekcija ima:

- izvršni odbor (IO),
- predsednika sekcije,
- letni zbor članov, 
- letni strokovni dan, 
- forume uspešnih poslovnih praks (gostovanja pri podjetjih v regiji in širše) ter
- ostale dogodke in dejavnosti (projekte, nagrade, priznanja), kar je prilagojeno dejanskim potrebam posamezne strokovne sekcije.

Članstvo v strokovni sekciji je koristno tako za zaposlene kakor za podjetja v katerih delajo. Članstvo v sekcijah je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. 

Izvršni odbori (delovna telesa strokovnih sekcih) opravijo od 3 do 5 delovnih sej v koledarskem letu. Na delovnih sejah določajo program in izvedbo dela strokovne sekcije.


Podjetja, ki so člani GZDBK, lahko predlagajo v imenovanje svojega predstavnika (zaposlenega) za zasedbo mesta v izvršnem odboru posamezne strokovne sekcije in tako neposredno sodelujejo pri oblikovanju ter izvajanju program dela strokovne sekcije. 


Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si