Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Direktor

Tomaž Kordiš, diplomirani organizator in inženir kemijske tehnologije, se je rodil leta 1964 v Novem mestu.

Svojo službeno pot je leta 1988 začel v podjetju Belt v Črnomlju. Od leta 1992 do leta 2011 je bil zaposlen v podjetju Danfoss Compressors d. o. o. in Secop kompresorji d. o. o. V tem obdobju je vodil oddelek kemijske tehnologije in ekologije ter od leta 2005 oddelek Varstva okolja. Je tudi zunanji strokovni sodelavec Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter sistema EMAS. Od leta 2008 je predsednik Sekcije za okolje in energijo pri GZDBK.

Z delom na mestu direktorja prve pravno samostojne gospodarske zbornice je pričel 3. januarja 2012. Upravni odbor GZDBK je potrdil nov štiriletni mandat dosedanjemu direktorju zbornice Tomažu Kordišu. Četrti štiriletni mandat je pričel teči 1. januarja 2024.

 

Nekdanji direktor

Franci Bratkovič, univerzitetni diplomiran ekonomist in inženir elektrotehnike je GZDBK vodil od njene ustanovitve 1. septembra 2007 do 31. 12. 2011.