Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vizija in poslanstvo

Vizija

Postati najuspešnejša regija.   

Poslanstvo

Ustvarjanje poslovnih priložnosti za jutri.

S pravno samostojnostjo nove zbornice smo omogočili večji poudarek na regionalno delovanje in s tem večjo podporo regijskemu gospodarstvu. V gospodarstvu že dolgo vemo, da lahko le z združenimi močmi vplivamo na spremembe v zakonodaji, na projekte, ki so pomembni za uspešnost delovanja, na boljše gospodarske pogoje idr. Prav je, da se sliši glas gospodarstva pri umeščanju v prostor tretje razvojne osi, pri snovanju univerzitetnega središča in pri drugih projektih, ki bodo omogočili še uspešnejše poslovanje dolenjskega in belokranjskega gospodarstva v naslednjih desetletjih.