Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nevenka Bašek Zildžović

Nevenka Bašek Zildžović

Revoz, d. d.

Revoz je član Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine vse od njene ustanovitve. Poleg povezovanja, informiranja in prispevka k še večji gospodarski rasti regije, vidimo prednost v članstvu predvsem zahvaljujoč številnim infrastrukturnim vprašanjem, ki se jih zbornica uspešno loteva in ki so v veliko korist tudi delovanju našega podjetja, tako na primer prizadevanje za čimprejšnjo izgradnjo tretje razvojne osi, kakovostna oskrba z električno energijo, zagotavljanje pitne vode … Kot del mednarodne Skupine Renault, ki deluje na globalni ravni, se Revoz zaveda svoje vpetosti v lokalno okolje in si na račun svoje razvitosti, sodobnih tehnologij in organizacije prizadeva znanje in veščine prenašati tudi v okolje ter delovati v njegovo dobro. Vloga zbornice pa je skrbeti, da tudi okolje »vrača« svojim podjetjem, in sicer z ustvarjanjem ugodnih pogojev za poslovanje.

Mitja Košak

Mitja Košak

Solos, d. o. o.

V starih časih so v Ljubljani peki v reko namakali tiste, ki so pekli premajhne žemljice. Benečanski trgovci so skupaj zbrali denar za ogromne ladje, ki so prevažale njihove tovore po svetu. Zavedanje, da podjetniki potrebujemo medsebojno sodelovanje je najpomembnejši pojem, ki v današnjem globalnem svetu pomeni prednost pred konkurenco. Gospodarsko zbornica so ustanovila podjetja, ki se tega zavedajo. Na nas pa je ali smo sposobni to izkoristiti. Na Solos-u se lahko se pohvalimo, da smo tudi s pomočjo GZDBK odlično speljali projekt, s katerim smo v Slovenijo pripeljali več tujih podjetij in so sedaj naši redni naročniki marketing storitev. Prav tako pa poskušamo nazaj vračati pridobljene izkušnje in znanje s predavanji ter seminarji. Na zbornico pridite s svojo idejo in predlogi – le tako vam lahko pomagajo, berite njihove novice in izkoristite priložnosti.

Julij Brinc

Julij Brinc

SMITHERS – OASIS ADRIA, D. O. O.

Članstvo v GZDBK nam omogoča lažjo povezavo med uspešnimi podjetji in podjetniki v regiji ter posledično veliko lažje stike z morebitnimi novimi dobavitelji in kupci. Ker je zbornica tudi izjemno dejavna pri organizaciji seminarjev in predavanj z aktualnimi temami, nam je to seveda v veliko pomoč pri izobraževanju naših zaposlenih. V današnjem svetu, v katerem moraš hitro priti do dobrih informacij, je pametno biti član zbornice, ki skrbi, da smo na tekočem z vsemi aktualnimi poslovnimi temami ter nas opozarja na prihajajoče spremembe.

Andrej Baskovic

Andrej Baškovič

Treves, d. o. o.

Za članstvo v GZDBK smo se odločili, ker smo tuje podjetje v Sloveniji in je se nam je zdelo pomembno, da na neki način vračamo lokalni skupnosti. Prednost vidimo predvsem v povezovanju z ostalimi gospodarskimi subjekti, ker smo sorazmerno neznano podjetje. Razlog je v tem, da delamo za znanega kupca in nimamo potrebe po oglaševanju ali pojavljanju na internetu, kljub temu pa želimo biti vpeti v delovanje regionalnega gospodarstva. Delovanje zbornice ocenjujem za zgledno in jo vidim kot eno dejavnejših v Sloveniji.

Stanislav Blatnik

Stanislav Blatnik

NOVOLINE Commerce, d. o. o.

Delovanje zbornice ocenjujem kot pozitivno. Gledano vsebinsko se njen prispevek kaže v več smereh: najprej skozi delovanje in vpliv v družbenem okolju, kjer s svojim delovanjem pomembno prispeva k uresničevanju razvojnih in infrastrukturnih projektov, ki presegajo regionalni okvir. Nato skozi izvajanje izobraževalnih programov in seminarjev, kar je še posebej pomembno za manjša podjetja. In ne nazadnje skozi podporo in motivacijo, ki jo nudi članom, da bi se ti laže in uspešneje spopadali s sedanjo tržno situacijo. Pri tem vidim za zbornico enega večjih izzivov, saj brez sodelovanja in povezovanja podjetij v organizacijo, kot je denimo GZDBK, ni moč doseči premikov na zakonodajnem področju, ki bi na sistemski način pripomogli k davčni razbremenitvi gospodarstva.

1 2 3 4 5