Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Regija

Območje delovanja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine sta, kot je nakazano že v imenu zbornice, Dolenjska in Bela krajina. Območje, prek katerega potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti, leži na JV Slovenije, meji na Republiko Hrvaško in je hkrati najjužnejša meja Evropske unije. Z vidika prometnih poti je v središču slovenskega avtocestnega križa, ki je del evropskega avtocestnega koridorja, in ob načrtovani tretji razvojni osi, ki bo izboljšala prometno povezanost regije tako z Evropsko unijo kot z državami južno od nas (Hrvaška, BiH, Srbija ...).

 

Predstavitev regije Dolenjska in Bela krajina

Razprostira se na 1.689,6 km2 ozemlja, kar predstavlja 8,33 % celotne površine Republike Slovenije. Šteje 112.149 prebivalcev oziroma 5,5 % celotnega prebivalstva Republike Slovenije. Območje pokriva 15 občin, od katerih je največja Mestna občina Novo mesto, ki meri 235,7 km2 in ima 36.533 prebivalcev.  

Pregled števila prebivalcev in površine po občinah Dolenjske in Bele krajine

ObčinaPovršina v km²Število prebivalcev
na dan 1. 1. 2018
Črnomelj 339,7 14.313
Dolenjske Toplice 110,2 3.436
Metlika 108,9 8.339
Mirna 31,3 2.575
Mirna Peč 48 2.962
Mokronog – Trebelno 73,4 3.033
Novo mesto 235,7 36.533
Semič 146,7 3.767
Straža 28,5 3.873
Šentjernej 96 7.062
Šentrupert 49 2.908
Škocjan 60,4 3.261
Šmarješke Toplice 34,2 3.310
Trebnje 163,3 12.662
Žužemberk 164,3 4.621
Dolenjska in Bela krajina 1.689,6 112.655
Slovenija 20.273 2.066.880
% Dolenjske in Bele krajine v RS 8,33 5,5

Vir: Spletne strani Statističnega urada RS.

 

Po osamosvojitvi leta 1991 se je v regiji povečalo število gospodarskih subjektov, zlasti mikro. Teh je bilo v letu 2017 82 %, k skupnim rezultatom poslovanja pa so prispevali 5,1 % čistih prihodkov od prodaje in zaposlovali 13,3 % vseh delavcev na tem območju.

Konec leta 2017 je bilo v regiji 16 velikih podjetij, ki so predstavljale 0,8 % družb območja. Ta delujejo na področju farmacevtske in avtomobilske industrije, elektro in elektronske industrije, proizvodnje kovinskih konstrukcij, gradbeništva in drugih dejavnosti. V letu 2017 so zaposlovala skoraj polovico (44 %) delavcev z Dolenjske in iz Bele krajine, konec leta pa so razpolagala z 66,2 % vrednosti vseh sredstev družb območja. Vloga velikih družb na Dolenjskem in v Beli krajini je večja kot vloga velikih družb na ravni Slovenije. Medtem ko so lani velike družbe ustvarile dve tretjini vseh čistih prihodkov od prodaje celotne regije in 84,7 % prihodkov dosegle na tujih trgih, so v Sloveniji velike družbe na tujih trgih ustvarile 60,9 % svojih prihodkov.

Število zaposlenih v družbah Dolenjske in Bele krajine se je po letu 2008, ko je bilo v družbah največ (27.216) zaposlenih v zadnjih desetih letih, vsako leto zmanjševalo in v letu 2013 doseglo svoj minimum na 21.290 zaposlenih. V letu 2014 se je ta trend končno zaustavil. Število zaposlenih se je od takrat povečevalo, v letu 2017 je regijsko gospodarstvo zaposlovalo 25.043 delavcev.