Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum poslovne prakse v podjetju Luka Koper

strokovna ekskurzija

Program

07.00 odhod iz Nm 
14.30 odhod iz Kp
17.00 pihod v Nm

Trajanje: 10 ur

Kotizacija

Člani GZDBK: 50 € + DDV
Ostali: 197 € + DDV
 

Na voljo le 20 mest.

Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani GZDBK. 
Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!

 

Sekcija za okolje in energijo ter Sekcija za kakovost in inovativnost pri GZDBK vabita na forum poslovne prakse v podjetje Luka Koper, d. d.


Kdaj
: petek, 13. september 2019, ob 7.00 odhod s parkirišča nakupovalnega centra Qlandia Novo mesto. (vstop možen tudi na glavni avtobusni postaji v Trebnjem, a le ob predhodni najavi s strani udeleženca)

Namen in cilj strokovne ekskurzije je izmenjava dobrih praks v podjetjih. Tokrat obiščemo in podrobnejše spoznamo podjetje Luka Koper, d. d., ki se predstavlja tako:Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. Luka Koper je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip.

Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Zastavljajo si ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju.

Želijo biti odlični, zato so leta 2005 stopili na pot k evropski poslovni odličnosti in leta 2006 prejeli nagrado za uvrstitev med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost. Od 2010 jih odlikuje tudi okoljski certifikat EMAS, sicer pa za kakovost jamčijo tudi številni drugi certifikati.

Vpeti so v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno skrbijo za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delajo in živijo.

Vljudno vabljeni!

Program


Vljudno vabljeni na strokovno ekskurzijo v podjetje Luko Koper, d. d.

Ogledali si bomo storitveno podjetje, ki s svojo kompleksno dejavnostjo močno vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip. Vpeti so v mednarodno poslovanje, kjer s svojo zanesljivo in razvito pristaniško ponudbo podpirajo globalne logistične rešitve za države srednje in vzhodne Evrope. Usmerjeni so v doseganje celovite kakovosti in tudi v izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem delajo in živijo. So sodobna, učeča se organizacija, zato veliko pozornosti namenjajo izobraževanju, upravljanju, razvoju in motiviranju zaposlenih. Zagotavljamo vam prijeten program in stanovsko druženje. Podrobnosti razkrivamo v urniku:

Urnik

07.00: Odhod - zbor na parkirišču pred Qlandio (vstop možen tudi na glavni avtobusni postaji v Trebnjem, a le ob predhodni najavi s strani udeleženca) s kratkim postankom na poti do Kopra za jutranjo kavo. S predvidenim prihodom v Luko Koper ob 9.30 uri.

09.30: Registracija in sprejem skupine v podjetje Luka Koper

09.45: Uvodna splošna predstavitev podjetja Luka Koper 
10.00: Predstavitev področja okolje in energija podjetja Luka Koper
10.35: Predstavitev področja kakovost podjetja Luka Koper
11.10: Voden ogled pristanišča
12.00: Odhod iz podjetja Luka Koper 
12.30: Kosilo v Gostilni Karjola Marezige
14.30: Odhod iz Kopra 

17.00: Predviden prihod v Novo mesto 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, avtobusni prevoz, oglede, kosilo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 9. 9. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190913+ matična številka vašega podjetja. Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

 

Dodatna pojasnila:
mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si in 
Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si