Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za okolje in energijo

Okolju prijazno poslovanje in učinkovita raba energije sta dva izmed najpomembnejših kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja. Da se v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine zavedamo pomena in odgovornosti varovanja okolja, dokazuje tudi ustanovitev Sekcije za okolje in energijo.

V programu dela sekcije smo kot prvo točko zapisali povezovanje gospodarskih in strokovnih javnosti na področju ravnanja z okoljem in učinkovito rabo energije. Med ostalimi točkami so tudi spodbujanje in uveljavljanje alternativnih energetskih virov v naši regiji, prepoznavanje, vrednotenje in nudenje strokovne pomoči pri ključnih okoljskih in energetskih problemih ter nudenje strokovne pomoči pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih skladov za to področje. Pomembno mesto imata tudi  izobraževanje ter izmenjava izkušenj, zato bo sekcija organizirala srečanja in seminarje v okoljih, ki so se že potrdila z dobro prakso.