Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za kakovost in inovativnost

Zgodovina

Delo Sekcije za kakovost in inovativnost Dolenjske in Bele krajine je bilo nekoč vtkano pod okrilje GZS Območne zbornice Novo mesto. V decembru 1997 je Upravni odbor GZS OZ Novo mesto ustanovil Odbor za kakovost za področje Dolenjske in Bele krajine. Z namenom širjenja na področje inovativne dejavnosti se je odbor v letu 2001 preimenoval v Odbor za kakovost in inovativnost. GZS Območna zbornica Novo mesto je zaradi spremenjenega Zakona o gospodarskih zbornicah prenehala obstajati. Tako se je na pobudo Odbora v septembru 2007 novoustanovljena Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine odločila podpreti delovanje Odbora tudi v prihodnje.

Vloga Sekcije za kakovost in inovativnost

Sekcija za kakovost in inovativnost je strokovno delovno telo, ki v okviru GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju kakovosti z idejami, politiko in projekti kakovosti s ciljem, da bi na Dolenjskem in v Beli krajini kakovost in inovativnost v najširšem pomenu dobita svojo pravo vlogo. Pri tem ima Sekcija prvenstveno vlogo spodbujati in pospeševati aktivnosti za izboljšanje kakovosti izdelkov, storitev in procesov ter ukrepov za ekološko proizvodnjo. S spodbujanjem celovitega obvladovanja kakovosti dajejo člani sekcije tudi pobudo za inovativne procese z aktivnostmi, ki so usmerjene v prepoznavanje, spodbujanje, podporo in izvedbo inovativnih zamisli.

Sekcija je sestavljena iz članov uspešnih podjetij Dolenjske in Bele krajine. Deluje na sejah, kjer sprejema pobude, organizira brezplačne posvete, seminarje, predavanja, razpisuje natečaje za priznanja s področja kakovosti in inovativnosti in je posredno vključen v delovanje Slovenskega združenja za kakovost.

Poslanstvo

S popularizacijo kulture kakovosti in inovativnosti pospeševati odličnost življenja posameznikov, organizacij in skupnosti na Dolenjskem in v Beli krajini.

Vizija

Postati vodilni spodbujevalec kakovosti, inovativnosti in odličnosti na Dolenjskem in v Beli krajini.