Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Uspešno uvajanje sprememb

22. dan kakovosti in inovativnosti

Program

9.00 začetek 
14.00 zaključek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 250 € + DDV 

Dogodek organizira Sekcija za kakovost in inovativnost v sodelovanju z Mercuri International.


 

 

Kdaj: četrtek, 21. november 2019, ob 9.00
Kje: Univerza v Novem mestu, Na Loko 2, Novo mesto (mala dvorana)

 
Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. PRISTOPNA IZJAVA SKI >

Vljudno vabljeni!

USPEŠNO UVAJANJE SPREMEMB z Mercuri International


Sodobni pogledi na vprašanje kakovosti, ki pravijo: »Kakovost je skladnost izvedbe z dogovorom« ali »Kakovost je relativen pojem, katerega pomen se spreminja v odvisnosti od potreb kupcev«, nam jasno pokažejo, da je vprašanje kakovosti ključna odgovornost celotnega vodstva podjetja. To mora kreirati in komunicirati potrebo po stalnem izpopolnjevanju in spreminjanju vsega, kar vpliva na zadovoljstvo kupcev. Ne gre torej le za izboljševanje procesov, proizvodov in storitev ter ustvarjanje možnosti za izpolnitev zaposlenih, temveč tudi za upravljanje samega procesa spreminjanja. Ta naloga pa ni preprosto in marsikatera dobra ideja ostane nerealizirana ravno zaradi pomanjkljivega procesa uvajanja oziroma implementacije sprememb. Ne gre namreč za stvari, temveč za ljudi.

Vabimo vas, da se udeležite posveta z naslovno temo Uspešno uvajanje sprememb, kjer se bomo pogovarjali prav o vodenju, voditeljstvu in upravljanju sprememb, ki so potrebne za kakovostno delovanje celotne organizacije.

Iz vsebine:

 • Uvod – spremembe se dogajajo ves čas
 • Ključni faktorji uspešnosti
 • Tržni dejavniki – vprašanje kakovosti in zunanje okolje
 • Vaš oseben odnos do sprememb – povratna informacija udeležencem
 • Poglobitev razumevanja procesa spreminjanja
 • MIRC – Mercuri International Renewal Concept
 • Značilnosti posamezne faze procesa prenavljanja oziroma uvajanja sprememb
 • Zakaj spremembe
 • Vodenje različnih posameznikov v različnih situacijah (MI LEAD)
 • Povzetek in zaključki


PODROBNEJŠI PROGRAM 

Sekcija za kakovost in inovativnost
v okviru GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju kakovosti in inovativnosti. Najprej je bila usmerjena samo v področje kakovosti, vendar je bilo kmalu zaznano, da je pomemben dejavnik tudi spodbujanje inovativnosti, kot enega temeljnih gradnikov napredka.

 

Predavatelja 
Davor Fabčič, direktor podjetja in konzultant 

Najmočnejše področje delovanja je svetovanje za prodajno uspešnost in rezultatsko usmerjena uveljavitev sprememb v prodaji. Strokovnjak in odgovoren na področjih oblikovanja rešitev za stranke, upravljanja ključnih kupcev in razvoja prodajno managerskih kompetenc. Funkcijo vodenja Mercuri International v vlogi direktorja uspešno opravlja od leta 2008, 10 let po tem, ko se je pridružil podjetju. Pred tem je 9 let opravljal vloge vodenja prodaje in vodenja ključnih kupcev. V hitro rastočem storitvenem podjetju je sodeloval tudi pri strateški zasnovi in uspešnem pozicioniranju vodilne blagovne znamke Pri sedanjem delu mu pomagajo bogate izkušnje iz projektov v industrijski, IKT, finančni, farmacevtski in storitveni dejavnosti, ki jih izvaja za stranke v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju. 

Jože Urh, konzultant in direktor za razvoj programov

Z bogatimi izkušnjami in dolgoletno svetovalno in treninško prakso na področju razvoja strateških kompetenc sodeluje z vodilnimi podjetji v panogah industrija, finance, informacijske tehnologije ter “healthcare - skrb za zdravje”. Ima bogate izkušnje na področju razvoja vodstvenih kompetenc, upravljanja prodajnih procesov, optimiranja prodajne organiziranosti in razvoju strateških kompetenc v najuspešnejših slovenskih podjetjih. V funkciji direktorja za razvoj programov skrbi za inovacije in stalno nadgrajevanje storitev, podjetju pa se je pridružil že 1992, leto po ustanovitvi slovenske enote. Pred tem je vodil je zahtevne projekte na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti, tehnološkega razvoja in ekologije, poglobljeno pa se je ukvarjal tudi z razvojem informacijskega in komunikacijskega sistema.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 11. 2019. V nasprotnem primeru vam zaračunamo 50€ za stroške nastale pri organizaciji dogodka!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191121 + matična številka vašega podjetja. 
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. 
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si