Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zbor članov Sekcije za informatiko v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik

25. 5. 2023

12.30 začetek
14.30 zaključek s pogostitvijo

Podjetniški inkubator Podbreznik 15, Novo mesto

Na ogled gostitelja vabimo vse člane Sekcije za informatiko (SI), kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih, ki so člani GZDBK.

Pristopite k sekciji! Pristopna izjava SI

Število mest je omejeno. 

Udeležba je brezplačna, a je potrebna prijava.

ePRIJAVA

Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani Sekcije za informatiko.

 

Sekcija za informatiko (SI) pri GZDBK vabi na obisk Podjetniškega inkubatorja Podbreznik. 

Podjetniški inkubator Podbreznik je pravi kraj za nova inovativna podjetja. Ponujajo urejeno poslovno okolje s sodobno infrastrukturo in s širšim naborom svetovalnih in mentorskih storitev.

Srečanje bo začeto z zborom Sekcije za informatiko, kjer bo predsednik sekcije, Andrej Železnik iz podjetja TEM Čatež, d. o. o., prisotne seznanil z delom sekcije v preteklem obdobju in s programom dela za v prihodnje. Sledil bo nagovor Tomaža Kordiša, direktorja GZDBK, o stanju Slovenije na področju digitalizacije danes ter o smernicah digitalne transformacije, ki jo naši družbi (ne le podjetjem) narekuje prihodnost. Obravnavan bo tudi projekt SRC-EDIH. Sledili bosta predstavitvi gostiteljev srečanja. Predstavila se bosta Podjetniški inkubator Podbreznik in javno raziskovalni zavod Rudolfovo, ki je aprila letos praznoval svoje prvo leto delovanja. Srečanje bomo zaključili s pogostitvijo, kjer bo priložnost za prosto druženje in mreženje prisotnih.

Vljudno vabljeni!

 

 

VSEBINA

12.30 - Zbor članov Sekcije za informatiko

12.45 - Strategija digitalne transformacije 

12.55 - Program gostitelja

14.30 - Druženje s pogostitvijo

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.

  

Gostitelja:

 

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP)

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) je omogočil učinkovito nastajanje in razvoj več kot 55 podjetij, ki so ustvarila preko 180 delovnih mest. Bistvo najema prostora v PIP ni zgolj ugoden najem, temveč sobivanje in sodelovanje z ostalimi podjetji, številni poslovni dogodki ter programi, ki podjetjem ponujajo priložnosti za sodelovanja in razvijanja posla. Pomembna skupina inkubatorja so potencialni podjetniki in mlada podjetja, katerim se preko individualnih svetovanj, mentoriranja in startup vikendov pomaga razviti podjetje. PIP je preko storitve virtualne pisarne postal tudi dom tudi mladim podjetnikom, ki ne morejo registrirati sedeža svojega podjetja drugje. Več na https://www.rc-nm.si/podjetniski-inkubator/.

 

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen dne 23.3.2022 s strani Vlade Republike Slovenije z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije. RAZISKOVALNE SKUPINE, zavoda Rudolfofo so: Laboratorij za tovarne prihodnosti, Center za digitalno preobrazbo, Center za krožno gospodarstvo in Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino. Več na https://www.rud.si/.

 EN