Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za informatiko (SI)

Gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine je med najhitreje rastočimi v Sloveniji. Odlikuje ga visoka rast prihodkov, dobička in izrazita izvozna usmerjenost. Žal se vsakodnevno srečujemo z različnimi težavami, med njimi tudi z zaostankom v informacijski razvitosti regije in v tej zvezi s pomanjkanjem ravni zavedanja. Dolenjska in Bela krajina imata še veliko priložnosti za izboljšanje informacijske razvitosti, zato je ena glavnih nalog te sekcije, s spodbujanjem hitrejšega razvoja informacijske družbe, čim bolj razviti podjetja in širšo družbo, da bomo med tehnološko (naj)razvitejšimi.

Vizija

S spodbujanjem uporabe sodobnih tehnik in tehnologij sodelovati pri izboljševanju in zagotavljanju pogojev za stalen razvoj kakovosti življenja, gospodarstva in turizma v regiji, s ciljem, da postanemo ena najbolj konkurenčnih, dinamičnih in ljudem prijaznih skupnosti v tem delu Evrope.

Izhodišča delovanja

 • Spodbujati uvajanje elektronskega upravljanja in poslovanja v gospodarstvu in javni upravi, šolstvu in ostalim relevantnim deležnikom sobodne družbe.
 • Organizirati usposabljanja in strokovne dogodke za strokovno javnost, za gospodarstvo in podjetništvo ter za ostale relevantne deležnike naše družbe, o uporabi informacijskih tehnologij pri poslovanju.
 • Organizirati strateški posvet e-Dolenjska in Bela krajina, kjer bi izmenjali izkušnje najboljših praks na področju razvoja informacijske družbe, imeli možnost izobraževanja in praktičnega usposabljanja in sprejemali usklajene strateške sklepe za celosten razvoj regije Dolenjske in Bele krajine v informacijski družbi.
 • Izvesti raziskavo o stopnji opremljenosti z informacijskimi sredstvi (strojna in programska oprema) in kadri v podjetjih in organizacijah, ki so v lasti države oziroma občin, in o uporabi interneta.
 • Podpreti programsko povezavo in razvoj mreže javno dostopnih e-točk, e-učilnic in multimedijskih centrov v regiji ter zagotavljanje javno dostopnih računalnikov, brezplačnega javnega dostopa do mrež in interneta.
 • Organizirati učinkovita izobraževanja in usposabljanja za uporabo novih tehnologij.
 • Podpirati vzpostavljanje elektronske povezave med zbirkami podatkov občin in zbirkami podatkov upravnih enot ali ministrstev, oziroma povezavo informacijskih sistemov.
 • Klasično dokumentacijo zamenjati z digitalno in ter uvesti elektronsko upravljanje z dokumenti.
 • Organizirati usposabljanja za strokovno javnost, gospodarstvo, podjetništvo in druge organizacije o uporabi informacijskih tehnologij pri poslovanju.
 • Pripraviti strategijo komuniciranja in odnosov s specifičnimi javnostmi v smislu podpore aktivnostim občin na področju zagotavljanja ozaveščenosti, vključenosti in dostopnosti.
 • Slediti in se prijavljati na razpise za pridobitev sredstev države in Evropske unije za razvoj informacijske družbe v regiji.

Sekcija svoje poslanstvo in vizijo uresničuje tudi v sklopu (s stani EU podprtega) projekta SRC-EDIH.

 

SPREMLJAJMO TUDI:

 

SI-CERT - varnostna obvestila

SI-CERT - novice 

 

Prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja poziva k skupnemu ukrepanju za oblikovanje digitalnega prehoda, za avtonomno, suvereno in konkurenčno EU (27. 9. 2023)

 

IKT in standardizacija - Specifikacije IKT zagotavljajo, da se lahko izdelki povežejo in medsebojno sodelujejo, kar spodbuja inovacije ter ohranja odprte in konkurenčne trge IKT. (7. 6. 2022)