Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja REVOZ in zbor sekcije za kakovost

15.6.2023 

12.00 sprejem v podjetje
12.15 začetek 
15.30 zaključek

REVOZ, d. d.,  Belokranjska cesta 4, Novo mesto

Udeležba je brezplačna, a je obvezna predhodna ePRIJAVA.

Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani. 

Članstvo v sekciji je za zaposlene pri podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. Pristopite k sekciji! Pristopna izjava SK

 

Dogodek organizira Sekcija za kakovost v sodelovanju s podjetjem REVOZ, d. d.              


Sekcija za kakovost (SK) med ostalim skrbi tudi za izmenjavo dobrih poslovnih praks. Tokrat nam svoja vrata odpira podjetje Revoz, d. d., ki se ponaša z naslovom edinega proizvajalca avtomobilov v Sloveniji. Podjetje, katerega lastnik je francoski Renault, je že vrsto leto med največjimi slovenskimi izvozniki. Tudi po prihodkih se uvršča v sam vrh podjetij v Sloveniji.

Podjetja, ki so uspešna na tako izrazito konkurenčnih trgih (kar avtomobilska branža zagotovo je), morajo zagotavljati visoko kakovost izdelkov ob nizkih proizvodnih stroških in v kratkih dobavnih rokih. Čeprav je kakovost skrb vseh zaposlenih v podjetju, je naloga proizvodnje, da izdela kakovosten proizvod, za kar potrebuje ustrezno usklajevanje in nadzor v vseh fazah proizvodnje. Za dosego tega cilja so danes razvite različne metode, ki temeljijo predvsem na preventivnem zagotavljanju kakovosti, s katerimi se predvidijo možne napake in na podlagi teh ugotovitev proizvajalec lahko ukrepa še preden do njihovega nastanka pride.

Proizvajati ustrezno in dosegati vsakodnevno odličnost na področju kakovosti predstavljata za vse zaposlene v tovarni obljubo dano kupcem ter trdni temelj zagotavljanja kakovosti njihovih avtomobilov. To dosegajo z doslednim spoštovanjem načel, pravil delovanja in z dosledno uporabo orodij iz nabora Proizvodnega sistema Renault ter nenehnim izobraževanjem in osveščanjem zaposlenih o pomenu kakovosti za uspešnost poslovanja.

 

Vljudno vabljeni!

Igor Cesar, predsednik Sekcije za kakovost (SK) in vodja službe kakovosti Revoza

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajne (GZDBK 

Vsebina

 

Ob prihodu v podjetje bodite pravočasni, saj je potrebno urediti registracijo obiskovalcev na recepciji. Nato se bomo zbrali v konferenčni sobi podjetja in prisluhnili nagovoru in predstavitvi gostitelja. Sledi ogled podjetja. Po končanem ogledu se ponovno zberemo v konferenčni dvorani ter prisluhnemo predstavitvi kakovosti v podjetju REVOZ. Nadaljujemo z zborom članov Sekcije za kakovost (SK), na katerem bo predsednik sekcije predstavil delo sekcije v 2022 in program dela za naprej. Nato še prisluhnemo nagovoru o povezavi kakovosti z avtomatizacijo, robotizacijo, digitalizacijo, razvojno inovacijsko kulturo, kar spodbujamo pri GZDBK tudi skozi projekt SRC-EDIH. Gostovanje zaključimo z druženjem ob pogostitvi, da si bodo prisotni lahko prosto izmenjali mnenja, spoznanja in izkušnje. AGENDA:


12.00 – 12.15     sprejem udeležencev v podjetje
12.15 – 12.40     nagovor gostitelja in predstavitev podjetja
12.40 – 13.45     ogled proizvodnje
13.45 – 14.15     predstavitev kakovosti podjetja
14.15 – 14.30     zbor Sekcije za kakovost
14.30 – 14.50     kakovost in avtomatizacija, robotizacija, digitalizacija, inovacijska kultura
14.50 – 15.30     čas za druženje ob pogostitvi 

Več o delu sekcije > 


KAKO POSTATI ČLAN Sekcije za kakovost (SK)?


V sekcijo se lahko včlanite, tako da izponite Pristopno izjavo SK in jo dostavite Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Članstvo v sekciji je za zaposlene pri podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. 

Prijave:

Udeležba je brezplačna, a je obvezna predhodna ePRIJAVA. Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno urejanje prijave ali odjave je 14. 6. 2023. 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.

    

EN