Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

2. seja IO SK 2023

seja izvršnega odbora Sekcije za kakovost

Kdaj: torek, 26. september 2023, ob 13.30 uri 

sejna soba GZDBK (2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto) 


                                                                                                                                                             
Izvršni odbor (IO SK) je delovno telo strokovne Sekcije za kakovost (SK) pri GZDBK.  
  Pristopna izjava za članstvo v SK >
Članstvo v strokovnih sekcijah GZDBK je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno.
Pri GZDBK deluje šest strokovnih sekcij

Vsaka sekcija ima:

- izvršni odbor (IO),
- predsednika sekcije,
- letni zbor članov, 
- letni strokovni dan, 
- forume uspešnih poslovnih praks (gostovanja pri podjetjih v regiji in širše) ter
- ostale dogodke in dejavnosti (projekte, nagrade, priznanja), kar je prilagojeno dejanskim potrebam posamezne strokovne sekcije.

V sklopu seje je obravnavan tudi projekt SRC-EDIH.

Članstvo v strokovni sekciji je koristno tako za zaposlene kakor za podjetja v katerih delajo. Članstvo v sekcijah je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. 

Izvršni odbori (delovna telesa strokovnih sekcih) opravijo od 3 do 5 delovnih sej v koledarskem letu. Na delovnih sejah določajo program in izvedbo dela strokovne sekcije.


Podjetja, ki so člani GZDBK, lahko predlagajo v imenovanje svojega predstavnika (zaposlenega) za zasedbo mesta v izvršnem odboru posamezne strokovne sekcije in tako neposredno sodelujejo pri oblikovanju ter izvajanju program dela strokovne sekcije. 


Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si
 

 

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.

EN