Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja Krka in 3. seja IO SK 2023

13. 12. 2023

12.00 začetek
14.50 zaključek

V podjetju KRKA, d. d., Novo mesto (Šmarješka cesta 6)

Na ogled podjetja vabimo člane Sekcije za kakovost (SK), kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih, ki so člani GZDBK.

Pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost člani izvršnega odbora SK!

Pristopite k sekciji! Pristopna izjava SK

V podjetju KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6.

Udeležba je brezplačna in je mogoča le za člane po predhodni prijavi.

ePRIJAVA

Število mest je omejeno, da lahko zagotovimo ustrezno varnost izvedbe srečanja. Prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani sekcije.


Sekcija za kakovost (SK) med ostalim skrbi tudi za izmenjavo poslovnih praks podjetij. Tokrat nam svoja vrata odpira podjetje KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki z bogatimi izkušnjami, inovacijskimi sposobnostmi ter posluhom in odgovornostjo do vseh živih bitij in okolja, ustvarjajo upanje in krepijo zaupanje. Prisotnim bo zaupana poslovna zgodba podjetja s poudarkom na obvladovanju kakovosti.


Obiskali bomo podjetje z bogato ponudbo visokokakovostnih in cenovno dostopnih izdelkov (zdravil), s katerimi prispevajo k višji kakovosti življenja in odgovorno soustvarjajo svet. Svoje poslanstvo in vrednote navajajo tako:

"Zadovoljstvo bolnikov in drugih uporabnikov je v naših mislih od razvoja izdelkov pa do dne, ko pridejo v njihove roke. Vodita nas nenehna želja po raziskovanju in visoka kakovost na vseh ravneh delovanja. Z vertikalno integriranim poslovnim modelom na odgovoren in dolgoročno vzdržen način ustvarjamo vrednost za vse naše deležnike. Naše vrednote določajo način medsebojnega sodelovanja za uresničevanje naše vizije in usmerjajo naše poslovne odločitve. Pri tem nas vodi uravnotežen trajnostni razvoj, s katerim prispevamo k varovanju zdravja, ohranjanju naravnega okolja in razvoju družbene skupnosti."

Njihove prednosti so bogate izkušnje, razvojno usmerjena miselnost, inovativne rešitve in generična zdravila vrhunske kakovosti, nenehna vlaganja v napredne tehnologije ter obsežna lastna proizvodna, registracijska in marketinško-prodajna mreža.

Zavezani so kakovosti, inovacijam in razvoju, 10 % prihodkov od prodaje namenijo za razvoj in raziskave. Ko gre za zdravje, je namreč dovolj dobro le najboljše. Zato skrbno načrtujejo nastanek vsakega zdravila – snujejo jih od začetka do konca, od razvoja učinkovine do izvedbe končnega izdelka, in s tem zagotavljajo njegovo kakovost tekom celotnega življenjskega cikla.

 

Vljudno vabljeni! 

Program gostovanja v podjetju

12.00 vstop skupine in registracija obiskovalcev na recepciji podjetja (upravna stavba)

12.10 uvodni pozdrav s predstavitvijo podjetja in sistema vodenja kakovosti 

12.40 ogled kratkega filma o Krki in ogled NOTOL 2

13.40 3. seja izvršneg odbora Sekcije za kakovost v letu 2023

13.55 izmenjava mnenj in mreženje ob pogostitvi

14.50 odhod iz podjetja

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

 

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.


EN