Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

25. dan kakovosti: Priložnosti za napredek kakovosti: umetna inteligenca, digitalizacija, ESG...

23. 11. 2023

11.00 začetek
15.00 zaključek

Hotel Center, Glavni trg 23, Novo mesto

Kotizacija

Za člane: brezplačno. 
Za ostale: 270 € + DDV

ePRIJAVA 

Mesta, ki so na voljo, so omejena. Pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost člani sekcije in člani GZDBK.

Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. PRISTOPNA IZJAVA SK

Članstvo v GZDBK: več

 

 
 

Dogodek organizira Sekcija za kakovost pri GZDBK.
 


Namen in cilj letnega strokovnega dneva Sekcije za kakovost je razkrivati razmere, s katerimi se sooča gospodarstvo pri zagotavljanju kakovosti delovanja znotraj posameznega podjetja. Zagotavljanje kakovosti pri vseh procesih delovanja podjetja je permanentno in sistematično delo, ki službe za kakovost nenehno potiska v optimizacijo in prilagajanje vplivom znotraj in izven podjetij.

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

PROGRAM: 

 

11.00 Uvodni nagovor organizatorja

  • Igor Cesar, predsednik Sekcije za kakovost pri GZDBK, vodja službe kakovosti, REVOZ, d. d. in
  • Tomaž Kordiš, direktor GZDBK

11.10 Uporaba digitalnih tehnologij in umetne inteligence za optimizacijo proizvodnih procesov - primer iz jeklarske industrije

  • dr. Dejan Gradišar, Inštitut Jožef Štefan

11.55 Kompetence za tovarne prihodnosti so priložnost za napredek kakovosti

  • Andreja Hlišč, direktorica, GZS Zbornica elektroindustrije

12.25 Odmor

13.00 Digitalni svet – korak na poti do kakovosti

  • Špela Sečnik, asistentka za skladnost poslovanja v podjetju Mikrografija, d. o. o.

13.30 Trajnostno (ESG) upravljanje skupine Krka

  • dr. Irena Čarman, specialist področja v podjetju Krka, d. d., Novo mesto

14.00 Digital LEAN Adria Dom – digitalni dvojček

  • Nejc Weiss, vodja tehnologije v podjetju Adria Dom, d. o. o.

14.30 Sklepne misli

  • Igor Cesar, predsednik Sekcije za kakovost pri GZDBK, vodja službe kakovosti, REVOZ, d. d.

14.40 Zaključek

 

Vabilo >

 

Sekcija za kakovost (SK) deluje v okviru GZDBK kot strokovno delovno telo. SK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju kakovosti. Pri tem ima sekcija prvenstveno vlogo spodbujati in pospeševati aktivnosti za izboljšanje kakovosti izdelkov, storitev in procesov ter ukrepov za ekološko proizvodnjo, hkrati pa povezovati podjetja na področju kakovosti. S spodbujanjem celovitega obvladovanja kakovosti zbornica članom sekcije nudi podporo, izmenjavo znanja, praktičnih primerov, mnenj in zamisli. 

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

 

Dogodek poteka v sklopu projekta SRC-EDIH.


EN

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

 

Plačilo kotizacije:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231123 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.