Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum poslovne prakse v Skupini GEN in ogled HE Brežice

16. 11. 2021

09.45 prihod
10.00 začetek
13.30 zaključek

GEN energija, d. o. o. (Vrbina 17, 8270 Krško)

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (GPS Lokacija He Brežice - 45.90133180988397, 15.58892021716209)

Dogodek je brez kotizacije in se ga udeležijo lahko (po obvezni predhodni prijavi) le člani GZDBK.

Prijave sprejemamo le do 12. novembra!

ePRIJAVA

Na voljo je omejeno število mest.

Za udeležbo sta tudi obvezni; nošenje maske in PCT pogoji.

 

 

 

           

 

 

V sodelovanju z GEN skupino forum organizirata Sekcija za kakovost in Sekcija za okolje in energijo.

Članstvo v sekdiji je za zaposlene v podjetju, ki je član GZDBK,  brezplačno. Če se želite včlaniti, vas vabimo, da izpolnite in nam pošljete Pristopno izjavo SK.

Poslanstvo strokovnih sekcij Gospodarske zbornice Dolenjkse in Bele krajine (GZDBK) je, med ostalim, omogočati članom oglede uspešnih poslovnih praks. Tokrat gostujemo v Krškem in v Brežicah. 

Skupina GEN je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, je zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba različnih skupin uporabnikov z električno energijo. V Skupini GEN 99 % vse električne energije proizvedemo iz nizkoogljičnih jedrske in vodne energije, z zanesljivim obratovanjem pa so temeljni gradnik stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. (www.gen-energija.si)

HE Brežice (HESS) je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 47,4 MW. HE Brežice v slovenski elektroenergetski sistem prispeva dober odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, nudi pa tudi možnost izvajanja sistemskih storitev. (www.he-ss.si)

 

 

Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

 

 

• 09.45 - 10.00 Prihod v GEN - GEN energija, d. o. o. (Vrbina 17, 8270 Krško)

• 10.00 – 11.00 Predavanje poslovodstva o delovanju in projektih Skupine GEN (Danijel Levičar, poslovni direktor, GEN energija)

• 11.00 – 12.00 Ogled Sveta energije – interaktivnega centra o energiji in energetiki

• 12.00 – 12.30 Premik v Brežice do HE Brežice (GPS Lokacija He Brežice - 45.90133180988397, 15.58892021716209)

• 12.30 – 13.30 Ogled HE Brežice

 

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si